‘Woningen bouwen in de Gnephoek is al jaren een kans, maar het verzilveren van die kans is nooit dichterbij geweest dan nu', schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Met de eenmalige financiële Rijksbijdrage van ruim 60 miljoen euro ruimt De Jonge een van de belangrijkste obstakels op.

De gemeente Alphen aan den Rijn en andere betrokken partijen hebben afgesproken 5.500 nieuwe woningen in de Gnephoek bouwen, waarvan 60 procent betaalbaar en minimaal 30 procent sociale huur. Om deze plannen te realiseren, was nog 50 miljoen euro, exclusief btw, nodig.

Een belangrijke voorwaarde aan de bijdrage is dat in de eerste vijf jaar van de beschikkingsperiode de bouw van 900 woningen gestart zal zijn. 

Het Rijk kan de bijdrage naar beneden bijstellen als tijdens de ontwikkeling van de Gnephoek blijkt dat de financiële tekorten afnemen. Bijvoorbeeld omdat de grondopbrengsten stijgen. Ook als er vertraging oploopt, en dat aan de gemeente te wijten is, kan het Rijk de bijdrage terugbrengen.

Grootschalige woningbouwgebieden

Deze middelen komen uit het extra budget van 85,7 miljoen euro voor grootschalige woningbouwgebieden dat dit jaar is toegevoegd aan de begroting.

Naast de financiën waren er ook belangrijke vraagstukken, zoals de noodzakelijke investeringen in natuurcompensatie en de uitwerking van het water- en bodemgestuurd ontwikkelen. Daarover leggen gemeente, de provincie, de regio en het Hoogheemraadschap afspraken vast in een Bestuursovereenkomst.

Het Contourenplan Gnephoek is in 2023 met een ruime meerderheid in de gemeenteraad vastgesteld.