‘Ongeveer 20 procent van de woningen in Nederland is onderdeel van een VvE', zegt minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de vier grootste gemeenten is dat de helft van alle woningen.

Bij de verduurzaming van hun woning lopen woningeigenaren binnen een VvE tegen allerlei specifieke problemen aan. Dit maakt het verduurzamen van VvE’s één van de belangrijkste opgaven in deze grote steden.

'Deze gemeenten hebben veel ervaring met de begeleiding en ondersteuning van VvE’s bij verduurzaming. Dit is precies de kennis en kunde die we breed willen delen met andere gemeenten, zodat alle VvE’s in Nederland hiervan kunnen profiteren. We gaan vanuit het Rijk ondersteunen bij deze kennisdeling via het nieuw op te zetten kennis- en expertisecentrum, naast de bestaande inzet via de Versnellingsagenda VvE’s.’

Met deze samenwerkingsafspraken erkennen het Rijk, de G4, het stedennetwerk G40 en de gemeenten Alkmaar, Almere, Breda, Delft, Dordrecht, Eindhoven, Gouda, Groningen, Leiden en Schiedam dat ze elkaar nodig hebben om voor deze doelgroep de juiste ondersteuning te bieden.

De partijen zetten gezamenlijk in op het verbeteren van de volgende punten:

  • Betere financieringsmogelijkheden, ook voor individuele eigenaren met beperkte financiële middelen;
  • Vereenvoudigen van besluitvorming en verbeteren positie VvE-bestuur;
  • Onafhankelijk en deskundig advies over verduurzaming van woningen;
  • Betere mogelijkheden voor natuurvriendelijk isoleren van appartementsgebouwen

De Groningse wethouder Energietransitie Philip Broeksma is blij met de afspraken: ‘In onze gemeente is 40 procent van de huishoudens onderdeel van een VvE. Regelmatig gaat het daarbij over kleine, kwetsbare VvE’s, met een achterstand in onderhoud.'

'Omdat iedereen mee moet kunnen doen met de energietransitie is het belangrijk dat we Groningers in een VvE helpen te verduurzamen door goed advies, ondersteuning en goede leenmogelijkheden te bieden.’

‘Tot voor kort betaalden VvE’s flink meer rente voor een lening bij het Nationaal Warmtefonds dan eigenaren van eengezinswoningen. Dit is vorig jaar door de minister verlaagd, door een rentekorting in te voeren. Hier zijn we erg blij mee, omdat gemeenten dit nu niet meer apart hoeven te organiseren en financieren.’