‘Voor onze nieuw opgeleverde woningen in de Binckhorst maakten we al gebruik van friends-contracten. Hiermee hebben we het afgelopen jaar ongeveer 100 friends gehuisvest. Dit waren voornamelijk twintigers met te weinig inschrijftijd om in aanmerking te komen voor een zelfstandige huurwoning’, zegt Tanja Riet, projectmanager Verhuur bij Staedion.

Tot voor kort was het alleen mogelijk om samen te wonen als duurzaam gemeenschappelijk huishouden, in veel gevallen een liefdesrelatie. ‘Met een friends-contract voor senioren hoeft dit niet en kunnen nu ook twee senioren met elkaar samenwonen in een sociale huurwoning.’

Het kan bijvoorbeeld gaan om een broer en zus die besluiten te gaan samenwonen, of twee alleenstaande vrienden of vriendinnen die dit graag willen. ‘Met het gezamenlijk inkomen is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een woning waar zij als alleenstaande geen kans op maken. Ook voorkomt het samenwonen het gevoel van eenzaamheid.’

Het gezamenlijk inkomen moet minimaal 37.625 euro zijn en mag niet meer dan 61.046 euro bedragen.Staedion zegt daar streng op te controleren.

Beter benutten sociale huurwoningen

Volgens Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion, moet in Nederland naast de inzet op bouwen ook bestaand woningbezit beter worden benut. ‘We wonen steeds ruimer en zien dat de gemiddelde woonoppervlakte per persoon en per huishouden al lange periode toeneemt.’

‘Daarnaast wonen ook steeds meer senioren alleen in een ruime woning. Dat biedt kansen en letterlijk de ruimte om meer mensen samen te laten wonen. Ik ben erg benieuwd of hier animo voor is en dat dit de komende jaren een van de vormen is om te bouwen aan “gemeenschappen”.'

Van Herk denkt dat dit initiatief mogelijk ook de doorstroming op de woningmarkt stimuleert. 'Tevens moeten we kritisch kijken naar het systeem om woonruimte te verdelen, ook hierbij is innovatie vereist.’

Staedion verhuurt huizen aan ruim 40.000 huurders in Den Haag en omstreken. De woningcorporatie heeft plannen 7.500 nieuwe woningen.