‘Het is tijd dat de hospita een comeback maakt. Veel mensen, waaronder studenten, zijn hard op zoek naar een kamer of studio. Tegelijkertijd hebben anderen, zoals alleenstaanden, nog ruimte over in hun woning’, zegt minister Hugo de Jonge.

'Het potentieel aan onbenutte kamers is enorm groot. Om het woningtekort in te lopen, moeten we ook daar gebruik van maken’, aldus de demissionaire minister van BZK.

Een van die belemmeringen is de benodigde toestemming van hypotheekverstrekkers. Die zijn vaak huiverig omdat een woning in verhuurde staat voor een mogelijk lagere verkoopprijs kan zorgen.

Daan Donkers, mede-oprichter van het hospita-bemiddelingsbureau Hospi Housing, bevestigt dat veel potentiële verhuurders tegen de regels van de hypotheekverstrekker aanlopen.

‘We hebben nu 30.000 kamerzoekers en 2.500 potentiële verhuurders in ons bestand. Toch kunnen we maar 1000 matches maken, omdat veel verhuurders aangeven dat hun hypotheekverstrekker een hospita niet toestaat.’ Volgens hem verdubbelt het aantal matches wel ieder jaar.

De Jonge wil met een wetswijziging ervoor zorgen dat de hospita het huurcontract eenvoudig kan beëindigen bij verkoop of overdracht van de woning. Dat moet de kou bij hypotheekverstrekkers uit de lucht halen. ‘Dit is een heel belangrijke stap voorwaarts’, zegt Donkers.

De minster wil ook voorkomen dat hospitaverhuurders een huurcontract uit voorzorg al in de proeftijd van negen maanden opzeggen, omdat het anders automatisch een vast huurcontract wordt. Hoe dat moet gaan werken, wordt nog onderzocht.

Uitzondering Besluit huurprijzen woonruimte

Ook mensen die zelf huren, kunnen hospita worden. Zij verhuren dan een kamer aan een onderhuurder. Dat kan impact hebben op bijvoorbeeld de huur van de hospita. Zo wordt bij sociale huurwoningen gekeken naar het totale inkomen op één adres.

De Jonge onderzoekt daarom of de inkomensafhankelijke huurverhoging kan worden aangepast.

Het nieuwe Besluit huurprijzen woonruimte kan ervoor zorgen dat zowel de hospita als de onderhuurder een huurprijs krijgen volgens het Woningwaarderingsstelsel voor onzelfstandige woningen (WWSO) in plaats van het stelsel voor zelfstandige woningen (WWS).

Het ministerie kijkt daarom of er onder strenge voorwaarden een uitzondering voor hospitaverhuur kan komen. De beoogde inwerkingtreding van het gewijzigde besluit is 1 juli 2024.

Op dit moment zijn er slechts enkele woningcorporaties die hospitaverhuur toestaan, zegt Donkers. De redenen om onderhuur af te wijzen zijn volgens hem dat corporaties bang zijn voor extra kosten of omdat ze denken dat een huurder door de extra huurinkomsten boven de inkomensgrens van een sociale huurwoning komt.

Belangstelling hospitaverhuur groot

Volgens het ministerie is de belangstelling voor hospitaverhuur groot. Zo heeft een derde van alle Nederlanders een huis met geschikte ruimte en overweegt 8 procent van de Nederlanders om hospitaverhuurder te worden.

De redenen daarvoor zijn verschillend, zegt het ministerie. Het levert bijvoorbeeld extra geld op, gaat eenzaamheid tegen of zorgt voor een veiliger gevoel als er nog iemand in het huis woont.

Het is een misverstand dat hospitaverhuur alleen voor studenten is, zegt Donkers. ‘In principe kan iedereen zich op ons platform aanmelden. Zo hebben we onlangs een vrouw van in de zestig geplaatst bij een dame van negentig.’

Om hospitaverhuur onder de aandacht te brengen en de regels uit te leggen, start het ministerie begin augustus een informatiecampagne.

Deze campagne richt zich ook op woningcorporaties, gemeenten en particuliere verhuurders. Het blijkt volgens De Jonge namelijk dat ook professionals niet altijd op de hoogte zijn van wat er wel en niet kan rondom hospitaverhuur.