Wethouder Van Dantzig van Woningbouw heeft samen met de woningcorporaties een handtekening onder de plannen gezet. De bouw van de flexwoningen start na de zomer en de woningen blijven zeker vijftien jaar staan.

De woningen hebben een levensduur van vijftig jaar en kunnen worden verplaatst naar een andere plek. Elke corporatie neemt een derde deel voor haar rekening.

‘Met plezier teken ik voor de nieuwe woningen van Strandeiland. Elke woning telt: duurzame woningen waar gezinnen, jongeren, statushouders en mensen met maatschappelijke beroepen zoals politieagenten en leraren kunnen wonen. Het is belangrijk dat zij een plek vinden in de stad.’

Statushouders

Of er inderdaad statushouders worden gehuisvest is nog de vraag. In het Hoofdlijnenakkoord van de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB staat expliciet dat er een verbod komt op het geven van voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen aan statushouders.

In 2025 start dan de bouw van zeshonderd sociale huurwoningen, ook door de drie corporaties. Deze woningen zijn gericht op starters, kleine en grote gezinnen, en zijn klaar in 2027, aldus de gemeente Amsterdam.

De verwachting is dat dan ook een snelle busverbinding in gebruik wordt genomen. Het eiland wordt autoluw en krijgt buurthubs.

De woningen op Strandeiland worden niet aangesloten op aardgas, maar krijgen een warmte-koude-opslag. De woningen krijgen het gunstigste energielabel en worden circulair gebouwd. 

Uiteindelijk krijgt Strandeiland zo’n achtduizend woningen. Er komen een stadsstrand van 750 meter, zes bruggen, een haven en een natuurbaai. Het is de bedoeling dat het eiland straks zelf energie gaat leveren.