De gemeenteraad stemde dinsdag met grote meerderheid in met een voorstel van het college van B en W. PvdA, VVD, CDA en D66 waren al voor en GroenLinks ging uiteindelijk ook overzee. OuderenAppèl- Hart voor Eindhoven en Lijst Pim Fortuyn hielpen aan een meerderheid.

Het gaat om het noordelijke deel van de Brainport Industries Campus, tussen het vliegveld en de A2. ASML krijgt vijftig hectare tot haar beschikking, waarop het bedrijf een campus wil bouwen voor 20.000 arbeidsplaatsen.

Hiermee wil de multinational groeien in de Brainportregio en haar kernactiviteiten dicht bij de hoofdvestiging houden. Die zit verderop in Veldhoven, met ongeveer 23.000 arbeidsplaatsen.

Hiermee committeert de chipmachinegigant (met wereldwijd 64 vestigingen) zich duidelijk aan Europa, Nederland en specifiek de Brainport-regio. Een andere Nederlandse vestiging zit in Delft.

Volgens wethouder Stijn Steenbakkers (Brainport en economie) is dit misschien het belangrijkste besluit van de afgelopen jaren. ‘Dit biedt kansen voor de welvaart en het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen. Wel moet het in balans gebeuren, zodat iedereen profiteert van deze ontwikkeling.’

Eerder werd bekend dat het Rijk samen met de regio 2,5 miljard euro investeert in Brainport Eindhoven. Onder de noemer ‘project Beethoven’ werkte het Rijk aan een omvangrijk pakket maatregelen om ervoor te zorgen dat ASML in Nederland bleef. 

Zorgen over groei 

Naast de beoogde 20.000 arbeidsplaatsen is de verwachting dat er nog eens tienduizenden extra banen bij toeleveranciers bijkomen. In totaal zou het kunnen gaan over 70.000 banen.

Mede hierdoor werden er kanttekeningen geplaatst, met name over de vraag of Eindhoven die enorme groei wel aan kan. Uit onderzoek van Newcom bleek onlangs dat een derde van de inwoners van het nu aangewezen gebied daarvoor vreest. Zorgen klinken over de toenemende krapte beschikbare zorg, aantal huizen en diens betaalbaarheid. De helft van de inwoners is positief.

In april tekenden gemeente Eindhoven en ASML een intentieovereenkomst. Met het groene licht van de raad is de nieuwe campus nu een flinke stap dichterbij.

‘De komende maanden gaan we nauw samenwerken met de gemeente Eindhoven om de details te bespreken en antwoorden te krijgen op openstaande vragen', zegt Roger Dassen, CFO bij ASML.

Volgens de gemeente is er extra aandacht voor de maatschappelijke uitdagingen en het voorzieningenniveau. ‘Het streven is om eind dit jaar tot een definitief koopcontract te komen.’

In juli neemt de gemeenteraad nog een besluit over het bestendigen van het voorkeursrecht op grond in het gebied BIC Noord die nog niet in eigendom is van de gemeente.

De bouw start op z'n vroegst in 2026, maar gaat vermoedelijk pas in 2027 van start. Het bedrijf hoopt vanaf 2030 werknemers op de nieuwe locatie onder te brengen.