Onder grote belangstelling benadrukte demissionair minister De Jonge op de Volkshuisvestingplein-stand van ‘zijn’ ministerie BZK nog maar eens dat hij in zijn korte bewindsperiode de regie wel moest nemen op de volkshuisvesting, nadat het ministerie van VROM in 2010 was opgeheven.  

'Ik moest corrigeren wat de afgelopen tien jaar uit de rails was gelopen', aldus De Jonge.  

De uittredend minister voegde daaraan toe dat hij er bovendien heilig van overtuigd is dat de overheid de wettelijke taak heeft om huurders veel beter te beschermen.  

'Huurders zijn in deze tijd van woningschaarste enorm vogelvrij verklaard. Voor 40 procent van de huurwoningen wordt door de verhuurders veel te veel huur gevraagd. Dat geldt ook voor particulieren.'  

Tegelijkertijd wees De Jonge erop dat de overheid de investeringsbereidheid van beleggers in woningen moet blijven garanderen en stimuleren zodat er nieuwbouw doorgaat.

Huurders beschermen 

De woonminister verwees in zijn terugblik op zijn beleid van de afgelopen 2,5 jaar ook naar het regeerakkoord, waarin de nieuwe coalitie kiest voor continuïteit van het beleid op het gebied van volkshuisvesting.  

‘Ik heb goede hoop dat het nieuwe kabinet dit beleid voortzet.’ 

Over een van zijn laatste wapenfeiten, de Wet betaalbare huur (Wbh), blijft De Jonge van mening dat deze wet uiteindelijk gaat zorgen voor het broodnodige evenwicht tussen huurders en markt.  

‘Ik zal deze wet waarschijnlijk op mijn allerlaatste dag in de Eerste Kamer behandelen. Daarvoor moet ik nog even aan de bak, maar als de wet wordt aangenomen dan hoop ik dat als alle stofwolken zijn neergedaald, we weer een nieuwe start kunnen maken.’ 

Op de vraag vanuit het publiek waarom hij de wet toch doorzet, ondanks het verzet van met name particuliere verhuurders en tal van recente negatieve rapporten en adviezen, antwoordde De Jonge dat het zijn voornaamste taak is om de huurders te beschermen.  

‘Er zijn 300.000 mensen op dit moment die hun huur aan het eind van de maand niet kunnen betalen. Ik moet die als minister beschermen, anders ben ik geen knip voor de neus waard.’ 

‘Ik ken alle waarschuwingen uit de rapporten, maar deels zijn die ook besteld door partijen die sowieso tegen regulering van de middenhuur zijn.’ 

Adviezen aan Keijzer

Terugkijkend op de afgelopen 2,5 jaar is de scheidend minister vooral trots op het feit dat volkshuisvesting en ruimtelijke ordening terug is van weggeweest.  

‘Dat hebben we met elkaar, provincies, gemeentes, bouwers, ontwikkelaars en investeerders, toch maar in heel korte tijd gerealiseerd.’ 

Terwijl de ministersploeg van het eerste Kabinet Schoof inmiddels steeds meer vorm begint te krijgen, gaf De Jonge op de eerste dag van de Provada zijn beoogde opvolger Mona Keijzer alvast een paar adviezen mee.  

‘Kies voor continuïteit en bouw op het fundament dat nu is gelegd. Heb een groot hart, zorg dat je iedereen hoort en goed luistert. Heb tegelijkertijd wel een rechte rug want je moet bestand zijn tegen de lobby, want er komt nogal wat aan je voorbij.’