Update 12/6, 12:00u: het ministerie waar Mona Keijzer leiding aan gaat geven, krijgt de naam Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Het afgelopen halfjaar was Keijzer namens de BBB woordvoerder op het gebied van wonen en bekritiseerde de Volendamse regelmatig de plannen van demissionair woonminster Hugo de Jonge.

Zo is de BBB fel tegenstander van de Wet Betaalbare huur. De partij vreest dat verhuurders hun woningen massaal gaan verkopen en er minder huurwoningen overblijven. De wet is door de Tweede Kamer aangenomen, maar moet nog het fiat krijgen van de Senaat. 

Ze staat ook voor een liberaler beleid rondom transformatie van gebouwen. Zo wil ze meer ruimte geven aan mensen die hun schuren tot woningen willen ombouwen, zei ze in het commissiedebat Binnenlandse Zaken afgelopen maart.  

‘Wat mijn fractie betreft, moeten we vooral kijken naar gebieden met een slechtere grondkwaliteit voor landbouw en naar wat we kunnen doen om die om te zetten naar woningbouwgebieden’, zei ze destijds. 

Eerder pleitte de BBB voor ruimhartigere regels rondom woningsplitsing, leegstaande bedrijfsgebouwen sneller ombouwen tot woningen en het snel vergunningvrij bijbouwen of plaatsen van mantelzorgwoningen op eigen grond. Of door het benutten van tweede woningen die geschikt zijn voor permanente bewoning. 

Grotere rol markt 

Sowieso ziet Keijzer een grotere rol voor de markt, ook als het gaat om tijdelijke huurcontracten. Ook zouden door het afschaffen van de kostendelersnorm, waarbij mensen met een uitkering die samenwonen worden gekort, meer woningen vrijkomen, vindt Keijzer.  

Grootschalig bouwen op vruchtbare landbouwgrond ziet de BBB evenwel niet zitten. Demissionair minister De Jonge wees onlangs nog zeven locaties aan waar na 2030 grootschalig gebouwd kan worden. Veel van deze plekken liggen buiten de Randstad en in boerengebied. 

Wel pleit Keijzer ervoor om woningbouw voorrang te geven op de komst van windturbines, zoals in bouwlocatie Bleizo-West in Zoetermeer het geval is.  

Over de staat van de volkshuisvesting, waarover afgelopen januari werd gedebatteerd, was ze heel duidelijk: ‘Die is niet best. Wat de BBB betreft is het echt noodzakelijk dat er een nationaal noodplan woningbouw komt.’ 

Haar kritiek richt zich er voornamelijk op dat starters lastig aan een betaalbare woning kunnen komen. 

Toch zal ze de lijn van demissionair Hugo de Jonge moeten volgen. Uit het coalitie-akkoord blijkt dat de partijen de door De Jonge ingezette koers willen voortzetten. 

Ruime ervaring 

Mona Keijzer heeft veel ervaring in Den Haag. Ze was sinds 2012 Kamerlid voor het CDA en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte III van oktober 2017 tot en met september 2021.  

Daarna werd ze door premier Rutte ontslagen na een interview in de Telegraaf waarin ze het coronabeleid van de toenmalige regering bekritiseerde. 

Vervolgens stapte ze over naar de BBB. Ze werd door BBB-leider Caroline van der Plas tijdens de verkiezingscampagne als premierskandidaat naar voren geschoven en kwam namens de BBB opnieuw in de Tweede Kamer terecht, waar ze zich onder meer met migratie en wonen bezighield.

Mona Keijzer is 55 jaar oud en is opgeleid als jurist en advocaat. Keijzer is getrouwd en heeft vijf kinderen. 

De verdeling van de ministersposten * 
(namen van ministeries en van beoogd bewindslieden worden in Den Haag genoemd, maar zijn niet officieel bekendgemaakt)

MinisterspostPartijPersoon
Minister van Algemene ZakenPartijloosDick Schoof (premier)
Minister van Binnenlandse ZakenNSCJudith Uitermark
Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en DigitaliseringPVVZsolt Szabó
Minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke OrdeningBBBMona Keijzer (vicepremier)
Minister van FinanciënVVDEelco Heinen
Staatssecretaris van Financiën (fiscaliteit)NSCFolkert Idsinga
Staatssecretaris van Financiën (toeslagen)NSCNora Achahbar
Minister van Economische ZakenPVVDirk Beljaarts
Minister voor Klimaat en Groene GroeiVVDSophie Hermans (vicepremier)
Staatssecretaris voor GroningenBBBEddie van Marum
Minister van VolksgezondheidPVVFleur Agema
Staatssecretaris Jeugd, Preventie en SportVVDVincent Karremans
Staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke ZorgPVVVicky Maeijer
Minister van Asiel en MigratiePVVGidi Markuszower Marjolein Faber
Minister van Infrastructuur en WaterstaatPVVBarry Madlener
Staatssecretaris voor Openbaar Vervoer en MilieuPVV 
Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en NatuurBBBFemke Wiersma
Staatssecretaris Visserij, Voedselzekerheid en NatuurBBBJean Rummenie
Minister van Justitie en Veiligheid VVDDavid van Weel
Staatssecretaris voor RechtsbeschermingNSC Teun Struycken
Staatssecretaris van Justitie en VeiligheidPVV 
Minister voor DefensieVVDRuben Brekelmans
Staatssecretaris van DefensieBBBGijs Tuinman
Minister van Buitenlandse ZakenNSCCaspar Veldkamp
Minister van Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingPVVReinette Klever
Minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidNSCEddy van Hijum (vicepremier)
Staatssecretaris Participatie en IntegratieVVDJurgen Nobel
Minister van OnderwijsNSCEppo Bruins
Staatssecretaris van OnderwijsVVDMariëlle Paul

De beoogd ministers moeten nog door de screening, hebben nog een gesprek met beoogd premier Schoof en worden ook door de Tweede Kamer beoordeeld in hoorzittingen. Daardoor kunnen namen afvallen. Zo is het onduidelijk of Markuszower door de ballotage komt. Hij kwam in opspraak onder meer nadat hij opgepakt werd wegens wapenbezit. Hij had een vergunning, maar mocht zijn wapen niet meenemen.