De acht bedrijven die zich de komende jaren gaan vestigen op een van de kavels van Medel II sluiten zich aan bij het nieuwe energiesysteem, een initiatief van energie-infrastructuurspecialist Joulz in samenwerking met regionale netbeheerder Liander. 

Het bedrijvenpark in Tiel kan gaan uitbreiden omdat alle elektriciteit, afkomstig van de ongeveer 30.000 zonnepanelen op de daken van de bedrijven, straks lokaal wordt opgewekt, verbruikt, opgeslagen en uitgewisseld.  

De stroomopwekking en het verbruik op de ring van netbeheerder Liander komt in handen van de energie-infrastructuurspecialist uit Delft. 

Op vragen van Stadszaken zegt Michiel van Schravendijk, directeur marketing en products bij Joulz, dat het gaat om een flinke investering, die het bedrijf voor eigen rekening neemt.  

'We investeren in onder andere drie grote batterijen die per stuk de omvang hebben van een flinke zeecontainer. Het vermogen is 1 Megawatt en de energie-inhoud bedraagt anderhalve Megawatt uur.' 

Miljoeneninvestering  

Over de exacte kosten van de investering kan Van Schravendijk niets zeggen. 'Die loopt in de miljoenen. Elke batterij afzonderlijk kost per stuk alleen al meer dan een half miljoen euro.' 

De energiehub-oplossing is volgens Van Schravendijk schaalbaar ontworpen. 'Veel bedrijven zitten in een opbouwfase. We gaan ervanuit dat over drie jaar het totaal gevraagde vermogen meer is dan vier Megawatt. Daar anticiperen we nu op zodat bij de exploitatie van de energiehub de capaciteit kan 'meegroeien' met de energievraag van de bedrijven.' 

Voor de collectieve oplossing is vooraf de energiebehoefte van de bedrijven in kaart gebracht. Aan de hand van energieprofielen maakte Joulz inzichtelijk wat de gezamenlijke energiebehoefte was en wanneer de bedrijven op hun piekverbruik zaten.  

Energiehub voor Medel II in Tiel, afbeelding Joulz

In het begin was dat passen en meten omdat bedrijven een inschatting moesten maken van hun toekomstige energieverbruik.  

'Ze hanteerden daarbij extra capaciteit als buffer, zoals ze gewend waren te doen voor netcongestie', zegt Sytse Zuidema, CEO van Joulz.  

Toen bedrijven eenmaal het kostenplaatje daarvan zagen, zijn ze volgens Zuidema kritischer gaan kijken naar hun inschattingen.  

'Al snel leek dat de toekomstige benodigde stroomvraag lager lag dan de bedrijven aanvankelijk aangaven.' 

Inzet gasturbine 

Piekmomenten liggen in de praktijk voor elke onderneming anders. Met inzet van een energiehub zijn die 'pieken' ook goed op elkaar af te stemmen.  

'Zo kunnen bedrijven de beschikbare netcapaciteit straks beter benutten', aldus Zuidema. 

Om met name de winterse dip in het aanbod van zonne-energie op te vangen, kunnen bedrijven op Medel in de toekomst wel terugvallen op een gasturbine. Joulz verwacht dat uiteindelijk een kwart van de benodigde elektriciteit vanuit de gasvoorziening komt, maar het overgrote deel nog altijd via zonnepanelen.  

Aan het einde van het eerste of begin tweede kwartaal van volgend jaar is de energiehub operationeel op het Tielse bedrijvenpark.  

'We lopen parallel aan de nieuwbouw van de eerste bedrijven die dan hun nieuwbouw hebben afgerond', aldus Van Schravendijk. 

Na zes jaar vertraging kan dankzij de energiehub volgens de Tielse wethouder economische zaken Dave Verbeek eindelijk een begin worden gemaakt met de uitbreiding van bedrijvenpark Medel.  

'Het mooie is dat, waar de netcongestie eerst een knelpunt was, deze oplossing nu ook dient als katalysator voor energiebewuster en duurzamer ondernemen', zegt Verbeek, die naast wethouder ook bestuursvoorzitter is van Industrieschap Medel. 

De energiehub op Bedrijvenpark Medel is mede mogelijk gemaakt door de kennis die Joulz twee jaar geleden opdeed met een vergelijkbare oplossing voor Schiphol Trade Park in opdracht van SADC. ‘Bij Schiphol konden bedrijven nog een deel van de benodigde stroom van het elektriciteitsnet afnemen. Dat is in Medel niet mogelijk. Dit maakt de situatie in Medel uitdagender, maar het biedt ook kansen om volledig zelfvoorzienend te opereren’, aldus Van Schravendijk.