De verhoogde piekbelasting komt door handel op de energiemarkten voor leveringszekerheid, schrijven CE Delft en Witteveen+Bos. De overheid zou de regels moeten aanpassen om te voorkomen dat de batterijen gaan bijdragen aan netcongestie. 

‘Schaf de salderingsregeling af en onderzoeksmethoden voor afschaffing van dubbele energiebelasting: het afschaffen van de salderingsregeling zorgt voor een prikkel om eigen zonne-energie direct te gebruiken of op te slaan en voor een betere verdeling van de energierekening over huishoudens.’ 

Voor buurtbatterijen geldt volgens de onderzoekers dat lokaal opslaan en leveren van zonne-energie niet rendabel is richting 2030. ‘Wel blijkt dat handelen op bepaalde balanceringsmarkten mogelijk rendabel is, maar deze markten zullen waarschijnlijk snel verzadigd raken door andere grootschalige batterijen.‘ 

Obstakels energiedelen  

Voor energiedelen tussen buurtbatterij en huishoudens zijn nog juridische en fiscale knelpunten, concluderen de onderzoekers. Ook zijn er obstakels in de business cases: zo valt de economische levensduur samen met de technische levensduur. 

De onderzoekers zeggen ook dat voor thuisbatterijen veiligheidsvoorschriften ontbreken met betrekking tot ruimtelijke inpassing.  Voor buurtbatterijen ontbreekt wet- en regelgeving voor ruimtelijke inpassing en standaardisering van risicobeoordeling. 

‘Daarnaast concluderen we dat cyberveiligheid, circulariteit en recycling, en productie- en installatiecapaciteit aandachtspunten zijn, maar geen onoverkomelijke knelpunten.’ 

Woningbouw mogelijk maken 

Toch is er wel een aanleiding om te kijken naar de thuis- en buurtbatterij. Die kunnen in gebieden met netcongestie nieuwbouwontwikkelingen mogelijk maken. ‘Batterijen kunnen onderdeel worden van een lokaal energiesysteem en extra elektriciteitsverbruik mogelijk maken.’ 

Wel is hiervoor een bepaalde hoeveelheid transportvermogen en energiedelen als contractvorm vereist. De batterij zou ingezet kunnen worden door een energiecoöperatie of een gebiedsontwikkelaar. 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat besloot tot het onderzoek, na een motie van VVD’er Silvio Erkens. Die wilde weten welke juridische knelpunten er zijn op het gebied van thuis- en buurtopslag. Het demissionaire kabinet laat het aan de nieuwkomers van PVV, BBB, NSC en VVD over om met een reactie te komen. 

De resultaten zijn afgestemd met een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de batterijen- en zonnesector, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en regionale netbeheerders.