‘Op dit moment is de verdeling van sociale huurwoningen in de stad niet eerlijk’, zegt wethouder Paul Smeulders op LinkedIn 

‘Daarom hebben we er in onze nieuwe woonvisie voor gekozen om in de zes wijken met heel weinig sociale huur bij alle nieuwe projecten 60 procent tot 100 procent sociale huur te verplichten.’  

De grond en gebouwen van Klimmendaal, een revalidatie-instelling, liggen in één van deze wijken. Het terrein ligt aan de rand van groen gebied in het westen van Arnhem.   

De gemeenteraad stemde in februari in met voorkeursrecht op het hele gebied ten westen van de Heijenoordseweg. Daardoorhad de gemeente Arnhem het eerste recht van koop op de nu verworven grond en gebouwen. 

Met deze strategische aankoop houdt de gemeente meer controle over de ontwikkeling van het gebied. 

Wonen en zorg 

Het gaat om ongeveer 38.000 vierkante meter grond en gebouwen in gebruik van Klimmendaal. De instelling behoudt één gebouw aan de rand van het terrein en stoot de rest af. 

In de Omgevingsvisie Arnhem 2040 wordt voor Arnhem West gestreefd naar diverse woonwijken met een gevarieerd aanbod, met als doel om de doorstroming de stimuleren. 

In de visie wordt ook benoemd om het gebied ten westen van de Heijenoordseweg te transformeren en te verdichten naar een gebied met een combinatie van wonen en zorg, met behoud van het groene karakter. 

Rond de zomer wordt een startnotitie met de voornemens voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied aangeboden aan de gemeenteraad.