‘Wat hier in Westergouwe staat te gebeuren, is uniek’, zegt wethouder Thierry van Vugt (Onderwijs, Vastgoed) over het Voorzieningencluster in de nieuwe wijk, waar op termijn 4.500 woningen worden geplaatst. 

‘Door het kindcentrum, met basisschool en kinderopvang, te combineren met 42 sociale huurappartementen en moderne sportvoorzieningen, zowel binnen als buiten, creëren we samen met partners een aangename plek in een groene omgeving waar jong en oud elkaar ontmoeten.’  

Deze clustering van functies komt volgens de gemeente de sociale samenhang van deze nog jonge wijk ten goede én benut de spaarzame ruimte op een efficiënte manier. ‘Het plan is bovendien gemaakt in samenspraak met toekomstige bewoners en gebruikers.’. 

Beeld: Architectenbureau BDP uit Rotterdam

Rond het gebouw komt een oeverpark waar buitenspelen, recreëren, sporten, gezond bewegen en ontmoeten actief samenkomen. Het landschap rond het voorzieningencluster bestaat uit sport- en speelplekken en groene schoolpleinen. Het uitgangpunt van het gebouw is dan ook inclusie. 

De omgeving is zo ingericht dat er veel gefietst kan worden; er geldt een verlaagde parkeernorm van 1 auto per woning. Deelmobiliteit is nog een optie. De gasloze huurwoningen woningen worden verwarmd door een installatie voor warmte-koude-opslag. 

Betaalbare woningen 

Wethouder Jan Kees Oppelaar (Wonen): ‘Alles waar we in Gouda voor staan, komt heel mooi samen in dit project. Zoveel mogelijk betaalbare woningen realiseren, natuurinclusief en duurzaam bouwen, en een prettige leefomgeving creëren die de sociale samenhang bevordert.’ 

Voorzieningencluster Westergouwe, naar een ontwerp van het Rotterdamse architectenbureau BDP, is de oogst van een intensieve samenwerking tussen Stichting Federatief, Quadrant, Sport.Gouda, de gemeente Gouda en Woonpartners Midden-Holland.  

De verwachting is dat de school, woontoren en de sportvoorzieningen in 2025 gereed zijn. Behalve het voorzieningencluster krijgt de wijk ook een centrumgebied met centraal plein. Die sluit aan de zuidzijde aan op een natuur- en recreatiegebied.