Het doel van Sensor city is het realiseren en in stand houden van een stedelijk meetnetwerk in Assen. Dit meetnetwerk kan worden gebruikt voor allerlei verschillende toepassingen, variërend van waterbeheer tot verkeersregeling.

Glasvezelnet

Het netwerk is gebaseerd op een glasvezelnet. Sensoren kunnen via het glasvezelnet worden verbonden met dataservers, waarop de data van de sensor tijdelijk worden opgeslagen. Op de koppelpunten is een stroomvoorziening en een aansluitmogelijkheid voor sensoren. In de buurt van deze koppelpunten bevindt zich een draadloos netwerk, zodat draadloze sensoren daar in de buurt ook aan het netwerk kunnen worden gekoppeld.

Totstandkoming Sensor city

Wethouder Maurice Hoogeveen (D66) van Assen legt uit hoe het idee voor Sensor city tot stand is gekomen. 'Noord-Nederland kent in vergelijking met de Randstad een ijlere infrastructuur. In het westen zit alle kennisinfrastructuur dicht bij elkaar, hier lukt het nooit om zo’n concentratie in één stad te krijgen. In het Samenwerkingsverband Noord-Nederland is afgesproken dat elk van de vier steden zich concentreert op een van de gekozen onderwerpen: Leeuwarden op water, Groningen op healthy aging en energie, Emmen op biobased economy en Assen concentreert zich op kennis rond sensortechniek.

Vanuit dat specialisme is een kenniscluster gemaakt, is het project Sensor City bedacht en is INCAS3 als kennisintensieve onderneming in de stad ontstaan waar allerlei projecten uit voortkomen. Daarnaast heeft Hanzehogeschool zich in Assen gevestigd met een hbo-opleiding in sensortoepassingen. Living Lab Assen geldt daarbij als het profileringspunt, de stad als levend laboratorium.'

Door het Sensor city-project kunnen technologische oplossingen voor maatschappelijke problemen gemakkelijk worden getest. Zo is het zeker dat de oplossingen niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk werken. 

Toepassingen

Het meetnetwerk kan worden gebruikt door geluidssensoren, camera's, bluetooth-sensoren en bewegingssensoren. De data van deze sensoren kan worden gebruikt om bijvoorbeeld geluidsoverlast te verminderen. De sensoren worden ook gebruikt om de kwaliteit en kwantiteit van drink-, grond- en afvalwater te meten. De camera's worden bijvoorbeeld ingezet om kruispunten en rotondes veiliger te maken. Ook verkeersdrukte wordt hiermee in de gaten gehouden.

De rol van de inwoner

Hoogeveen legt uit dat de inwoners het interessant vinden om deel uit te maken van een living lab. Wat betreft privacy wordt aan alle inwoners en niet-inwoners aan de gemeentegrenzen gecommuniceerd dat er projecten lopen in het kader van Sensor City. Specialisten van Autoriteit Persoonsgegevens hebben de sensoren en dataverwerking kritisch bekeken. Voor alle nieuwe projecten gebeurt dit opnieuw.