Met ongeveer 20.000 medewerkers in Veldhoven is ASML nu al een van de grootste werkgevers in de Brainportregio.  

De komende jaren wil de chipmachinebouwer dit aantal verdubbelen, waarbij de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven tegen 2030 werkgelegenheid biedt aan nog eens twintigduizend nieuwe medewerkers.  

In het volgens Omroep Brabant voor de Brainportregio representatieve onderzoek, dat onderzoeksbureau Newcom uitvoerde, zeggen veel inwoners dat zij de uitbreiding als een kans zien.  

Driekwart van de ondervraagden verwacht meer werkgelegenheid. Zes op de tien mensen die in een gemeente rond ASML wonen, geeft aan trots te zijn op het bedrijf.  

Meer werkgelegenheid 

De deelnemers aan het onderzoek verwachten dat als de chipmachinefabrikant blijft in Nederland, er meer werkgelegenheid komt in de regio Eindhoven. Daarnaast verwachten de inwoners van de Brainportregio dat er meer kansen komen, ook voor geboren en getogen Brabanders.  

Om ASML te behouden heeft de overheid recent meer dan 2,5 miljard euro vrijgemaakt om de groei van het bedrijf te faciliteren. Het geld wordt geïnvesteerd in de bouw van extra huizen, opleiding van personeel, aanleg van (spoor)wegen en busbanen. 

Ondanks die investeringen vragen de inwoners van de Brainportregio zich af of de investeringen voldoende zijn voor de groeiplannen van ASML.  

De infrastructuur en voorzieningen staan nu al onder druk. De dichtslibbende wegen, druk op de zorg en de kokende huizenmarkt zijn voelbaar, aldus de bewoners.  

Woonruimte is grote zorg 

Een op de drie inwoners vreest dat de regio de extra 20.000 ASML-medewerkers niet aan kan. Vooral de woonruimte is een grote zorg: de helft van de mensen vreest dat er door de groei van ASML onvoldoende huizen beschikbaar zijn. Niet alleen voor henzelf maar ook hun kinderen. 

De toestroom van nieuwe werknemers zorgt bovendien voor nog meer druk op de zorg in de regio Eindhoven.  

Vier op de tien deelnemers aan het onderzoek verwacht dat het moeilijker wordt om straks nog een huisarts te vinden.  

In juni stemt de gemeenteraad over de uitbreidingsplannen van ASML in Eindhoven. Het bedrijf onderzoekt of het kan uitbreiden op de Brainport Industries Campus (BIC). Het bedrijf onderzoekt op het dit moment of dit een geschikte vestigingslocatie, vooral ook gezien de grote hoeveelheid voorzieningen die nodig zijn zoals voldoende elektriciteit. ASML neemt hierover later dit jaar een definitief besluit.