Het gaat om elektriciteitsprojecten vanaf 25 kilovolt, zoals bijvoorbeeld een nieuw regionaal verdeelstation. Door deze aan te merken als ‘zwaarwegend maatschappelijk belang’ moet het mogelijk worden om een snellere beroepsprocedure te doorlopen.

Het ministerie wil het plan uitvoeren door middel van aangepaste regelgeving in de vorm van een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur). Het betreft een wijziging van het Omgevingsbesluit, waardoor burgers niet twee, maar slechts één keer in beroep kunnen doen. Ook moet de Raad van State binnen een half jaar uitspraak doen.

Zowel bij nationale als regionale energieprojecten moet dit tot 1,5 jaar versnelling opleveren, beoogt het ministerie. De maatregel is tot stand gekomen in overleg met onder andere netbeheerders en vertegenwoordigers van gemeenten en provincies.

Het voorstel voor de versnelde procedure treedt naar verwachting in 2025 in werking. Momenteel ligt het ter consultatie. Geïnteresseerden kunnen de komende zes weken online reageren.

'Onorthodoxe maatregelen' 

Het elektriciteitsnet in Nederland raakt steeds verder overbelast. Juridische procedures bij vergunningverlening is één van de belangrijkste obstakels voor netbeheerders bij het sneller uitbreiden van elektriciteitsnetten. Andere obstakels zijn schaarste aan personeel en materiaal.

‘Het aanpakken van het volle stroomnet is topprioriteit', benadrukt demissionair minister Jetten. ‘Daarvoor schuwen we onorthodoxe maatregelen niet. Zo willen we ervoor zorgen dat de verduurzaming van onze economie in de hoogste versnelling door kan gaan.’

De wettelijke maatregel is volgens het ministerie een tastbaar resultaat van een breder pakket aan versnellingsmaatregelen die voor energieprojecten wordt uitgevoerd.

In oktober maakten netbeheerders en het demissionaire kabinet al bekend vier miljard euro extra in de uitbreiding van het elektriciteitsnet te steken. Daardoor is vanaf 2025 een bedrag van 8 miljard euro beschikbaar.