Die toename is deels mogelijk geworden doordat het totale plangebied is vergroot. Plannen voor een nieuwe brandweerkazerne zijn namelijk geschrapt. Voor de nieuwe invulling denkt het college van B en W aan mixed-use: woningen, school, sporthal, kantoren, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen.

Ook zijn in de plannen sommige woningen in oppervlakte verkleind. Het college spreekt van 85-90 vierkante meter bruto in plaats van de oorspronkelijke 100 vierkante meter bruto.

‘Door te rekenen met deels minder grote woningen dan oorspronkelijk in de plannen zat, sluit dit beter aan bij de (toekomstige) woningmarktontwikkelingen en kunnen meer woningen worden gerealiseerd', aldus B en W.

Wat ook bijdraagt is de afname van markt voor kantoorruimte. Dat was een uitkomst van recente behoeftenonderzoeken. ‘En dat terwijl de behoefte aan nieuwe woningen in Zoetermeer enorm is.’

Het stadsbestuur heeft het voorstel voor een nieuwe verdeling van woningen, kantoren en maatschappelijke voorzieningen in het Entreegebied aan de gemeenteraad gestuurd. Die neemt naar verwachting nog voor het zomerreces een besluit.

Grondeigenaren, toekomstige bewoners en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke voorzieningen krijgen voor het raadsbesluit ruimte om mee te praten over de gewijzigde plannen. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden worden ook betrokken in het participatietraject.

Mixed-use stadswijk 

Zoetermeer wil de komende 10 tot 15 jaar zo’n 10.000 woningen bouwen. Er wordt gekeken of de ambitie uit te breiden is naar 16.000 woningen. Op dit moment bedraagt de bouwopgave zo'n 700 nieuwbouwwoningen per jaar.

Met de herverdeling voor Entree verwacht wethouder Jan Iedema vooral om Zoetermeer een ‘Toekomst-proof Woonprogramma Entree' te bieden dat aansluit bij de Ruimtelijke Strategie Zoetermeer 2040.

‘Het moet de doorstroming van woningzoekenden in Zoetermeer op gang brengen en een bijdrage leveren aan het tekort aan woningen in Zoetermeer en de regio. Ik vind het ook belangrijk tempo te maken en zo snel mogelijk tot concrete realisatie te komen’, aldus de wethouder.

‘Het is belangrijk voor het maken van afspraken met de grondeigenaren/ontwikkelaars in Entree dat we nu met elkaar realistische aantallen afspreken voor het aantal woningen, kantoren en maatschappelijke functies.’

Nu is Entree nog een grotendeels leegstaand kantorengebied aan weerszijden van de Afrikaweg. Het gebied verbindt het stationsgebied aan de A12 met de noordelijke binnenstad van Zoetermeer. In de toekomst moet het een nieuwe, groene en levendige mixed-use stadswijk zijn.