De gemeente geeft aan samen met de adviesstichting !Woon op te treden tegen nalatige verhuurders.

Uit klachten bij het gemeentelijke Meldpunt problemen met verhuurders bleek dat de verhuurder van twee studentencomplexen aan de Duivendrechtsekade zich niet aan de regels houdt.

‘Huurders moeten te hoge waarborgsommen betalen. En die worden niet op tijd terugbetaald bij vertrek. Ook verstrekt de verhuurder niet de verplichte informatie over terugbetalingstermijnen en de Wet goed verhuurderschap', aldus gemeente Amsterdam.

De verhuurder heeft een laatste waarschuwing gekregen voor het overtreden van de Wet goed verhuurderschap. ‘We hebben de verhuurder een last onder dwangsom opgelegd. De verhuurder moet direct stoppen met de overtredingen en deze herstellen om een boete van in totaal 200.000 euro te voorkomen.’

Volgens Gert Jan Bakker van !Woon kent de stichting nog honderden andere verhuurders die de wet niet naleven.

Wet goed verhuurderschap 

Sinds 1 juli 2023 is de landelijke Wet goed verhuurderschap van kracht. In deze wet staan regels, deels verplicht en deels optioneel, waar een verhuurder zich aan moet houden. Ook somt de wet op welke bescherming een huurder geniet.

Voorbeelden van regels zijn: 

  • Borg: maximaal 2 maanden kale huur; 
  • Huurovereenkomst: schriftelijk vastleggen; 
  • Rechten en plichten huurder: de huurder ontvangt deze informatie op schrift; 
  • Servicekosten: alleen gemaakte kosten berekenen en jaarlijks overzicht sturen aan de huurder. 

Hanteert een verhuurder deze regels niet, dan kan de huurder dit melden bij de gemeente, die daarop kan handhaven. Voor verhuur aan arbeidsmigranten gelden extra regels.

Speciaal voor gemeenten en andere organisaties die meer willen weten over hoe gemeenten invulling kunnen geven aan de Wet goed verhuurderschap is er een speciale handreiking ontwikkeld. Ook is er een handhavingsprotocol beschikbaar.

Niet alles kan de gemeente aanpakken met de Wet goed verhuurderschap, zoals onterechte administratiekosten. Stichting !Woon biedt wel hulp aan huurders om die terug te krijgen.