'Mayor Sadiq, wouldn't you prefer to be President Sadiq? Make it happen!', schrijft James O'Malley op de website van de petitie. Hij legt uit dat Londen als internationale stad het hart van Europa wil blijven. Dat wil hij bereiken door Londen tot stadsstaat te maken en zich aan te sluiten bij de EU. In de hoofdstad zijn de meningen altijd al anders geweest dan in de rest van het land, stelt hij. Zo stemde Londen bijvoorbeeld met 60 procent tegen een Brexit. Slechts 5 van de 33 stadsdelen stemden voor. Uit een poll van Lord Ashcroft blijkt dat de meningen – niet alleen over de Brexit, maar over veel fundamentele waarden – in het VK sowieso sterk verdeeld zijn.

Sadiq Khan

De Londense burgemeester Sadiq Khan reageerde via de telefoon op de petitie. Hij zei – ondanks dat het idee van de stadsstaat Londen hem aanstaat – 'vandaag niet te willen praten over onafhankelijkheid'. Wel eist hij meer zelfstandigheid voor de hoofdstad. Dit wil hij om de Londense economie tegen de komende onzekerheid te beschermen. Hij wil internationale bedrijven die in Londen handelen beschermen. En hij wil de banen, rijkdom en welvaart van de stad beschermen.

Succesvolle voorbeelden

De voorstanders van Londependence halen voorbeelden van succesvolle stadsstaten uit de hele wereld aan. Singapore, Hong Kong en Monaco laten zien dat steden op zichzelf kunnen bestaan. Ook noemen ze een historisch voorbeeld. In de tijd van het feodale stelsel bestonden er 'vrije steden' die de broedplaats waren van nieuwe ideeën en uitvindingen. 'Londen is like this today', schrijft O'Malley op de website van Little Atoms. 

Tegenstanders van Londependence

Bij Londependence komen echter ook veel praktische problemen kijken. Het grootste probleem is de begrenzing. Dagelijks reizen honderdduizenden mensen uit Engeland naar Londen. Paspoortcontroles en douane bij grenscontroles gaan hier niet goed mee samen. De voorstanders zeggen echter de grens permeabel te houden. Een ander probleem is huisvesting. In Londen is op dit moment al een enorm tekort aan woningen, en de bestaande woningen zijn voor de meeste mensen onbetaalbaar. Wanneer Londen wordt 'afgesloten' van de rest van het land kan dit probleem alleen maar groter worden. 

'Schotland mag eigen wetten maken om haar unieke beleid te reflecteren. Waarom mag de hoofdstad dat dan niet?'

Compromis

O'Malley schrijft in een artikel voor de Telegraph dat hij het eens is met de burgemeester. 'Schotland mag eigen wetten maken om haar unieke beleid te reflecteren. Waarom mag de hoofdstad dat dan niet? Londen heeft immers een grotere bevolking.' Hij gaat verder met het punt dat Londen heel andere agendapunten heeft dan de rest van het land. Zo zit Londen met de huisvesting-crisis. En waar de meeste mensen zich zorgen maken over de benzineprijs houden Londenaren zich eerder bezig met de tube en bussen.

Om deze redenen vindt O'Malley dat de burgemeester volledige controle zou moeten krijgen over het heffen en besteden van belastinggeld. Daarnaast hoopt hij dat Londen een deal kan sluiten om alsnog een nauwe band met Europa te behouden, terwijl ze de keuze voor een Brexit respecteren. Hij sluit af door te zeggen dat een volledige Londependence het misschien niet wordt, maar dat er zeker iets moet veranderen in de stad.