Berenschot voerde het onderzoek uit voor vier energiebedrijven: Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), netbeheerder Stedin, Bouwend Nederland en Energie Beheer Nederland (EBN) 

De onderzoekers verwerpen met hun onderzoek een eerdere constatering van de gemeente Den Haag van eind 2023 dat collectieve warmtenetten financieel niet haalbaar zijn. 

NVDE-voorzitter Olof van der Gaag: “We zitten met een weeffout in het systeem. Deze studie laat duidelijk zien dat warmtenetten voor grote delen van Den Haag de beste optie zijn: ze zijn goedkoper, gemakkelijker realiseerbaar en je voorkomt extra netcongestie. 

Oudere stadscentra zoals Den Haag zijn juist uitermate geschikt voor warmtenetten. Dit komt door de hoge aantal woningen, ruim 15.000 utiliteitsgebouwen en de beschikbaarheid van duurzame warmtebronnen. 

De totale kosten voor collectieve warmtenetten liggen gemiddeld 40 procent lager dan een oplossing gebaseerd op individuele warmtepompen. Rekeninghouden met maatschappelijke meerkosten hanteren de onderzoekers een uiteindelijk kostenvoordeel van 30 procent. 

Subsidie nodig 

Dit komt onder andere door de kosten voor netverzwaring. Deze kosten zijn twee keer zo hoog voor elektrische warmtepompen in vergelijking met warmtenetten. Ook de schaarse ruimte onder de grond en binnenshuis zijn een obstakel. 

‘Gezien de netcongestie en de schaarse ruimte in Den Haag is het onzeker in hoeverre de route richting waterpompen de komende tien tot twintig jaar uitvoerbaar is voor Stedin’, aldus Berenschot. 

De onderzoekers wijzen op het belang om warmtebedrijven te blijven stimuleren tot investeringen in de benodigde infrastructuur voor warmtenetten. Dit kan met de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS).  

Onder andere via deze subsidie wil de overheid voor 500.000 nieuwe warmtenetaansluitingen realiseren voor 2030. 

Subsidie is ook nodig om huishoudens te overtuigen zich aan te sluiten op een warmtenet. 

Onderzoekers waarschuwen gemeenten om niet te lang te treuzelen met warmtenetprojecten: ‘Hoe langer men wacht met een besluit over het aanleggen van een warmtenet, des te groter de kans op netcongestie waardoor de mogelijkheid om een warmtenet aan te leggen sterk gecompliceerd wordt', aldus Berenschot.