Volgens de Haagse wethouder Saskia Bruines, wethouder Economische ontwikkeling, is een strijd om ruimte gaande in de Hofstad, waarbij de prioriteit ligt bij het realiseren van nieuwe woonruimte. 

Om aan die woningbouwopgave te voldoen is de afgelopen jaren ruim 65.000 vierkante meter bedrijfsruimte ingeleverd. Dat begint nu te wringen in Den Haag. 

'We moeten goed kijken waar de kansen liggen om bijvoorbeeld bedrijfsruimte te stapelen en dat we stimuleren dat het juiste bedrijf op de juiste plek komt’, zegt Bruines.

Ook zegt de wethouder dat zij actief wil samenwerken met ondernemers bij herinrichting en vernieuwing van (bestaande) bedrijfs- en kantoorruimtes in de stad.  

Meer evenwicht wonen en werken

Het stadsbestuur schrijft in het eind vorig week aan de gemeenteraad gepresenteerde actieprogramma Bedrijfsruimte dat voortaan bij alle nieuwbouwprojecten voor elke woning ook ruimte voor werk moet worden gerealiseerd.  

Wonen en werken komen op deze manier volgens de gemeente meer in evenwicht met elkaar. In transformatiegebieden waar grote ontwikkelingen plaatsvinden, zoals het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst, wordt de komende jaren naast woningbouw ook respectievelijk 65.000 vierkante aan kantoorruimte en 40.000 vierkante meter aan bedrijfsruimte gerealiseerd. 

Het stadsbestuur is in het actieprogramma lovend over deze projecten, maar voegt daar tegelijkertijd aan toe dat er onvoldoende goede voorbeelden en projecten zijn in Den Haag voor een structurele verbetering.  

'Er is meer nodig om het verschil te maken bij ruimte voor werk', aldus het stadsbestuur. 

In het uitvoeringsprogramma zet de gemeente Den Haag waar mogelijk in op het behoud en verdichten van de huidige bedrijventerreinen. De vierkante meters waar nu bedrijvigheid plaatsvindt, blijven hun functie behouden.  

Ook wordt zoveel mogelijk ruimte toegevoegd aan de terreinen, door middel van het efficiënter benutten van het bouwvlak, het toevoegen van verdiepingen aan bedrijfspanden of strategische sloop en nieuwbouw.  

Den Haag heeft inmiddels met ondernemers gebiedskaders opgesteld, waarin de verdichtingsmogelijkheden staan aangegeven per bedrijventerrein. Daarin staat dat het mogelijk is om op bedrijventerrein in totaal 55.000 vierkante meter aan extra ruimte voor bedrijvigheid toe te voegen. 

Actief sturen op bedrijfshuisvesting 

Met het actieprogramma Bedrijfshuisvesting heeft de gemeente Den Haag volgens wethouder Bruines (D66) een instrument in handen om de komende jaren actief te sturen op meer ruimte voor bedrijfshuisvesting.  

'Zonder een actieve rol van de gemeente in het creëren van plek voor bedrijvigheid hebben we straks een stad waar veel mensen kunnen wonen, maar waar bedrijven niet kunnen groeien of zich nieuw vestigen.' 

Voor Raymond Roodbol, voorzitter van de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden, is de visie van gemeente om meer ruimte voor werk te realiseren in de stad een opsteker.  Vooral ook omdat ondernemers al jaren bij de gemeente aandringen op het realiseren van meer ruimte voor met name de maakindustrie.  

'Wij hebben ons de afgelopen jaar hard gemaakt voor meer ruimte en een betere bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen', zegt Roodbol die vorig jaar in een interview met vakblad BT benadrukte dat 'een stad zonder werk een dode stad is'. 

Op de website van lokale nieuwszender Den Haag FM uit hij wel zijn zorg over de kantorenmarkt in Den Haag. 'Veel speculanten hebben de afgelopen tijd kantoren opgekocht om woonruimtes van te maken. Dat zorgt nog voor veel leegstand. Die kantoren kunnen ook omgebouwd worden tot ruimte voor de maakindustrie.'