De motivatie: supermarkten eisen duurzaamheid, omdat duurzaam geproduceerde groenten beter verkopen. Naast duurzaamste bedrijventerrein is ABC Westland volgens een woordvoerder ook de grootste leverancier van zonne-energie in Zuid-Holland.

Aanstaande vrijdag is de inbedrijfstelling van de 16.000 zonnepanelen op het bedrijventerrein. De totale duurzame energieopbrengst wordt ongeveer 4 miljoen kWh per jaar, ofwel 40 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de bedrijfspanden op het terrein. De CO2-uitstoot wordt zo verminderd met ruim 2 miljoen kg.

Financiering

De voorbereidingstijd van het project was twee jaar. Binnen zeven jaar zouden de kosten voor het project terugverdiend moeten zijn. Dit komt onder andere door de aanzienlijke besparing op stroomkosten. Daarnaast is het project gesubsidieerd middels een SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie)-subsidie. Deze subsidie bestaat voor bedrijven en (non-profit)organisaties die plannen hebben voor het gebruik van hernieuwbare energie. 

Motivatie

ABC Westland heeft een tweeledige motivatie voor het duurzaamheidsproject. Enerzijds omdat zij van mening is dat maatschappelijk verantwoord ondernemen noodzakelijk is voor een bedrijf om op lange termijn te overleven. Daarnaast geeft zij aan op deze manier in te spelen op de eisen van internationale supermarkten. De supermarkten stellen hogere eisen op het gebied van voedselveiligheid en milieubelasting. Verlaging van de CO2-uitstoot is daar onderdeel van. ABC Westland probeert met dit project het voor supermarkten mogelijk te maken hun producten als duurzaam te verkopen.

De rol van de consument

Supermarkten proberen met hun milieu-eisen de consument tevreden te houden. De meeste mensen zijn zich steeds meer bewust van de klimaatverandering en de nood voor duurzaamheid. Om deze reden zijn de klanten in een supermarkt geneigd om voor de duurzame producten te gaan. ABC Westland speelt hierop in door als een van Europa's grootste bedrijvenparken voor agri en food te zorgen voor verduurzaming op hun terrein.