De leden van de Eerste Kamer hebben afgesproken dat eind mei de vragen voor demissionair minister De Jonge van BZK klaar moeten liggen. Daarna moet dan nog een behandeling volgen. 

Ook overweegt de Eerste Kamer om de Raad van State opnieuw naar de wet te laten kijken. Die bekeek een vorige versie van de wet op verzoek van de Tweede Kamer. 

De Eerste Kamer overweegt een nieuw oordeel te vragen, omdat De Jonge de wet daarna heeft aangepast om de vastgoedsector tegemoet te komen. Ook zijn enkele amendementen aangenomen, die grote impact hebben.

De Raad van State oordeelde in de zomer van 2023 dat er risico’s zijn voor massale verkoop van huurwoningen. Dat was voor onder meer BBB en VVD reden om tegen te stemmen. 

Er wordt nu een aanvraag bij de Raad van State voorbereid, waar de Eerste Kamer komende dinsdag over kan besluiten.

Met de Wet betaalbare huur wil De Jonge huren door middel van puntentellingen een deel van de huren, die nog in de vrije sector vallen, goedkoper maken via een puntentelling.