De gemeenteraad stemde begin maart 2024 in met het raadsvoorstel ‘Hoofdopzet woningbouwlocatie Roba terrein’. Dit inclusief twee amendementen, waarin een bandbreedte met categorisering (sociale woningen, middensegment en vrije sector) is opgenomen. 

Centraal in het ontwerp van de nieuwe wijk staan de voetganger en fietser. Parkeeroplossingen worden gevonden in de vorm van parkeerhubs, wat moet zorgen voor een ruime opzet, onder meer met veel groen langs de Hollandsche IJssel. 

‘Deze insteek past bij de missie van Heijmans als makers van een gezonde leefomgeving, die ook terug te zien is in gebiedsontwikkelingen als deze. Onder meer de behoeften en wensen van toekomstige bewoners staan hierin centraal’, stelt het bedrijf.

Heijmans heeft inmiddels al meerdere inspraakmomenten met de buurt gehouden, waar ook het autoluwe aspect is meegenomen. Op de bijeenkomsten kwamen ongeveer 150 mensen af. 

Omgevingsplan

De voorbereidingen voor het vaststellen van een nota van uitgangspunten zijn al in gang gezet, zegt Heijmans. Vervolgens worden de plannen verder uitgewerkt zodat een omgevingsplan kan worden opgesteld. 

De gemeente verwacht dat het omgevingsplan in 2025 wordt goedgekeurd door de raad. Heijmans denkt dat in 2027 met de bouw van de eerste woningen wordt gestart. 

De locatie waar de nieuwe woonwijk moet verrijzen, doet sinds de jaren zestig al dienst als bedrijfslocatie, maar is in de loop der jaren omgeven door nieuwe woonwijken van IJsselstein.