Het overgrote deel van de 80.000 woningen die afgelopen jaar zijn bijgebouwd zijn koopwoningen en dure huurwoningen, verklaarde Van Mulligen op het symposium van de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON) in het hoofdkantoor van het CBS. 

Corporatiewoningen kwamen er volgens de cijfers van het CBS maar in beperkte mate bij. ‘Dan kun je je ook nog afvragen in hoeverre die woningen aansluiten bij de behoefte van komende decennia’, zei Van Mulligen.

Volgens de hoofdeconoom is er in de vastgoedmark nu veel aandacht voor starters, maar komt de dominante vraag in de toekomst vooral van ouderen, en dat zullen vaak alleenstaande ouderen zijn.

Eenpersoons groeit het hardst

De grootste groei zit volgens Van Mulligen komende decennia dan ook bij eenpersoonshuishoudens. Hij illustreerde dit met een sheet waarin het aantal huishoudens met 80-plussers tot 2050 met 519.000 groeit, huishoudens met bewoners in de leeftijdscategorie 65-80 met 322.000, 30-65 jaar met 145.000, en het aantal huishoudens met jongeren tot 30 jaar tot 2050 met 20.000 toeneemt.

Met name bij die vergrijsde doelgroep zal het steeds vaker om eenpersoonshuishoudens gaan. Zelfs in veel krimpregio’s groeit het aantal eenpersoonshuishoudens in absolute zin, benadrukte de econoom.

In de meest recente huishoudensprognose van het CBS groeit het aantal eenpersoonshuishoudens tussen 2022 en 2050 met circa 750.000, van ongeveer 3,15 miljoen in 2022 tot bijna 3,9 miljoen in 2050.  

De groei van het aantal meerpersoonshuishoudens is volgens deze prognose in absolute zin ongeveer de helft, van bijna 5 miljoen in 2022 tot circa 5,35 miljoen in 2022.

Nieuw migratiebeleid voor de deur

Moderator René Buck, directeur van adviesbureau Buck Consultants International (BCI), wilde van Van Mulligen weten of bij de cijfers rekening is gehouden met een kanteling van het migratiesaldo, als een nieuw kabinet migratie aan banden legt.

Van Mulligen benadrukte dat er altijd meerdere scenario’s naast elkaar worden gezet, maar dat de huishoudengroei vooral in 50-plusgroep valt waar het aandeel migranten relatief laag is.  

‘Dus ook als de migratie nul is, en de Nederlandse bevolking als geheel zou krimpen, zit de groei vooral bij de ouderen. Ik denk dat als een nieuw kabinet zou besluiten de grenzen dicht te gooien, dit soort prognoses niet zo veel veranderen. Het gaat uiteindelijk om huishoudens.'

'Rol van vergijzing groter dan migratie'

Buck, nog niet overtuigt: ‘Maar die migratie, is dat niet heel belangrijk?’ Van Mulligen: ‘Die rol is er zeker, maar ik denk dat de rol van vergrijzing groter is.’

Die vergrijzing zorgt volgens Van Mulligen voor een andere woningbehoefte. Het zal vaker gaan om appartementen. ‘Eenpersoonshuishoudens hoeven niet per se een woning in een VINEX-omgeving met voor- en achtertuin, wat vaak wel de reflex is’, aldus de CBS-hoofdeconoom.