In de vier grote Randstadsteden is de trek uit de stad nog steeds hoog, vooral naar nabijgelegen gemeenten met goede verbindingen. 

In de afgelopen twee jaar is wel een sterke afname zichtbaar. Dat meldt het NVM in een onderzoek uitgevoerd door Brainbay, naar een analyse van de woningmarkt in 2023. 

Het huidige aantal verhuizingen van Amsterdam naar elders ligt bijvoorbeeld 4 procent lager dan de piek van 62 procent tijdens de coronacrisis. 

In Rotterdam is het aantal verhuizingen naar buiten de havenstad met 3 procent afgenomen. Utrecht houdt haar inwoners het beste vast met een afname van vertrekkers met 6 procent ten opzichte van een piek van 57 procent. 

Die afname van vertrekkers gaat overigens niet op voor alle grote steden. Uitzonderingen zijn gemeenten als Apeldoorn, Dordrecht en Tilburg. Daar vertrokken meer mensen. 

Ook studentensteden Eindhoven, Leiden en Delft kennen een hogere uitstroom. Mogelijk komt dit doordat studenten en starters de stijgende huurprijzen niet langer kunnen of willen betalen. 

Veluwe in trek 

Randstedelingen wisten hun weg vooral te vinden naar de Veluwe, maar trokken ook naar de regio’s Arnhem/Nijmegen en West-Noord-Brabant. De NVM noemt de impact van Randstadverlaters het grootst in Flevoland. 

In 2023 kwam 23 procent van de woningkopers in deze regio uit de Randstad. In Zuidwest-Gelderland gold een percentage van 20 procent. 

De gemeenten Lelystad en Culemborg waren de populairste bestemmingen. Twee uit de vijf kopers uit beide gemeenten kwamen uit de Randstad. De populairste stad met meer dan 100.000 inwoners is Ede. 

Prijsopdrijvend effect 

Randstadverlaters verhuisden het vaakst naar vrijstaande woningen van hogere kwaliteit. Wel ziet het NVM dat het prijsverschil tussen Randstadverlaters en lokale kopers afneemt. Ruim de helft van NVM-makelaars buiten de Randstad bevestigt dit prijsopdrijvende effect. 

Over het verdere verloop van verhuizingen van en naar de Randstad zijn makelaars het niet eens. Van de makelaars binnen de Randstad verwacht 42 procent dat de uitstroom in 2024 weer toeneemt, vergeleken met 24 procent van de makelaars buiten de Randstad.  

Het NVM verklaart dit doordat makelaars binnen de Randstad toenemende schaarste en stijgende prijzen ervaren in hun regio, waardoor ze een vergelijkbare situatie verwachten als rond 2021.