In een position paper geeft de vereniging voor gemeenten aan dat uitstel van zero-emissiezones grote nadelen kent, terwijl de voordelen groot zijn. De VNG wijst op klimaatvoordelen, minder geluidsoverlast en betere luchtkwaliteit. 

Bovendien zijn er landelijke overgangsregelingen, vrijstellingen en ontheffingen voor getroffen ondernemers. Ook kunnen gemeenten met maatwerk ondernemers tegemoetkomen. 

Als die zones niet vanaf 2025 mogen worden ingevoerd, zoals inmiddels twintig gemeenten van plan zijn, betekent dat mogelijke faillissementen, maar ook onzekerheid voor ondernemers die nog moeten investeren in uitstootvrije wagens. 

Zekerheid en harmonisatie 

Het Rijk zou juist voor meer zekerheid moeten zorgen door harmonisatie van verkeersborden, vindt VNG. Eind vorig jaar verklaarde de Tweede Kamer de benodigde wijziging van verkeersborden controversieel, met als gevolg een wildgroei aan borden bij de gemeenten. 

Daarbij is een regierol van het Rijk bij het invoeren van de zones zeer wenselijk, aldus VNG. ‘Zo kan het Rijk gemeenten verder ondersteunen bij de invoering en doorontwikkeling van uniforme ZE-zones. Ook dat bevordert de duidelijkheid voor ondernemers die in verschillende gemeenten opereren.’ 

‘Wachten op een nieuw kabinet biedt ons én vooral ondernemers te weinig zekerheid en schept onduidelijkheid.’ 

Naast VNG hebben ook Natuur en Milieu en Stichting ONL voor ondernemers een position paper opgestuurd naar de Tweede Kamer. Die wijzen beiden op het tekort aan laadinfrastructuur in de toekomst. 

Ook pleit ONL voor landelijke generieke regels rondom zero-emissiezones zodat er geen sprake is van een lappendeken aan regelgeving waar ondernemers de dupe van zijn. Verder zou een loket om ondernemers te helpen al vanaf 1 juli geopend moeten zijn. 

Uitzondering kleine ondernemers 

Niet alle fracties in de Tweede Kamer zijn voorstander van een zero-emissiezone. Zo sprak Caroline van der Plas van BBB zich al eens uit tegen de zones en wil de VVD een uitzondering voor kleine ondernemers. Van de PVV is bekend dat ze vragen stellen bij maatregelen tegen het klimaat. 

Willem Boutkan (PVV), Hidde Heutink (PVV), Habtamu De Hoop (GL-PvdA), Hester Veltman (VVD), Olger van Dijk (NSC) en Cor Pierik (BBB) hebben zich aangemeld voor het rondetafelgesprek. 

Behalve VNG komen ook vertegenwoordigers van BOVAG, RAI Vereniging, Natuur en Milieu, Transport en logistiek Nederland TLN, Stichting ONL, MKB Nederland, Centrale vereniging ambulante handel (CVAH), Kappa Koeriers en Ondernemersvereniging Citycentrum Zwolle.