Het concept Bewegende Bos, zoals de gemeente het noemt, helpt Arnhemmers zich inbeelden hoe locaties in hun eigen stad eruitzien met meer stadsgroen, zegt de gemeente. 

In verrijdbare bakken worden meerdere groepen bomen geplaatst langs versteende of minder vergroende straten en pleinen. Hier blijven ze een korte periode staan, voordat ze naar andere locaties worden geduwd. 

‘We doen het natuurlijk vooral voor de Arnhemmers’, zegt wethouder Groen en Klimaatadaptatie Cathelijne Bouwkamp. ‘Want meer groen nodigt uit om meer naar buiten te gaan. De schaduw brengt ons verkoeling op warme dagen en bomen zorgen voor schonere lucht.’ 

De gemeente Arnhem zal bij bewoners en organisaties polsen wat hun reactie is op het tijdelijk toegevoegde stadsgroen. Bij positieve reacties kijkt de gemeente wat mogelijk is om meer permanent groen te plaatsen. 

Bouwkamp: ‘Uiteindelijk willen we van bewegende bomen naar vaste bomen. En op plekken waar het nu nog vooral grijs is, is het bewegende stadsbos een mooie eerste stap om te laten zien hoeveel goeds groen ons brengt.' 

De eerste locatie wordt het Johnny van Doornplein in de binnenstad, dit plein wordt binnenkort vernieuwd met ruimte voor extra groen.  

3-30-300 

Het idee voor het Bewegende Bos kwam van de lokale partijen GroenLinks, Arnhem Centraal en Volt. Zij dienden hiervoor een motie (PDF) in.  

Hierin verzocht de gemeenteraad het college van B en W om het Bewegend Bos in te zetten ‘om in goed overleg bewoners en organisaties het extra groen te laten ervaren en permanente terugplaatsen te onderzoeken’. 

Ook verzoekt de gemeenteraad om tijdens het project te experimenteren met het versmallen van wegen en maximumsnelheden aan te passen, vooroplopend op verdere vergroening. 

Het geld voor dit project, ruim 132.000 euro, is afkomstig uit het klimaatadaptatiefonds. Dat is meer dan de dekking van 100.000 euro die in de motie is aangevraagd. 

Het groene participatieproject sluit aan op de gemeentelijke ambitie om de gehele stad te laten voldoen aan de 3-30-300-regel 

Hieronder verstaat de gemeente Arnhem: vanuit elke woning 3 bomen zichtbaar, 30 procent van een wijk valt in de schaduw van een boom en bij elke woning ligt binnen 300 meter afstand een parkje. 

BOSK 

Stadszaken schreef in 2022 al eens over een soortgelijk project in de gemeente Leeuwarden. Met BOSK reden daar 1.200 bomen een route van honderd dagen in het kader van een cultureel programma.  

Dit moest de aandacht vestigen op de relatie tussen mens en natuur. Naast het tijdelijk vergroenen van elf locaties in de binnenstad waren ook voorstellingen en exposities te bezoeken. 

Reacties van Leeuwarders waren daar enthousiast. Ook in Dordrecht heeft een Bewegend Bos plaatsgevonden. Het ging daar om 200 bomen die door de stad ‘wandelden’.