Een rijkshub is een kantoorlocatie waar elke rijksambtenaar kan werken. Deze zijn nu in onder andere Amsterdam, Assen, Leiden, Eindhoven en Utrecht. 

Er moeten de komende jaren hubs meer bijkomen. ‘Als onderdeel van de bredere aanpak tot het verkleinen van regionale verschillen in brede welvaart en het dichter bij elkaar brengen van Rijk, regio’s en de burger’, aldus De Jonge in zijn brief. 

Ook de kansen om bij te dragen aan de maatschappelijke opgave in regio’s zal onderdeel zijn van de afweging. Met provincies en een aantal grote gemeenten vindt hierover afstemming plaats, zegt de minister. 

Concrete plannen zijn er nog niet. ‘Want bijvoorbeeld het verplaatsen van een organisatie vereist een secuur proces, in nauwe afstemming met het personeel en conform vastgelegde procedures met de medezeggenschap.’ 

Wonen in rijksgebouwen 

In de brief schrijft De Jonge ook dat hij bij grootschalige renovaties en nieuwbouw van rijkskantoren steeds vaker kijkt naar een functiemix van kantoor en woningbouw. 

De Jonge zegt dat de bezetting van de rijkskantoren lager is geworden. Dat komt volgens hem door meer hybride- en thuiswerken, lager geworden. In de masterplannen rijkskantoorhuisvesting 2024-2028 houdt hij hier rekening mee gehouden anders dan vroeger uit te gaan van een lagere verhouding werkplekken–rijksambtenaren. 

De rijkskantorenportefeuille heeft een omvang van ruim 2 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak verspreid over circa 140 panden (eigendom en huur) in heel Nederland. 

De totale integrale huisvestingskosten blijven volgens De Jonge aankomende jaren vrijwel op het huidige niveau van circa 1,2 miljard euro per jaar, al kan de markt nog roet in het eten gooien. 

De masterplannen worden periodiek, eens per vijf jaar, geactualiseerd.