‘Zijn uitgebreide politieke ervaring, opgedaan in rollen zoals woordvoerder van de CDA Kamerfractie, persoonlijk adviseur van de premier en staatssecretaris van Defensie, stelde hem in staat gedurende zijn voorzitterschap onze positie in Den Haag te verstevigen en ook vooruitgang te boeken voor de belangen van onze achterban’, memoreert Vastgoed Belang op zijn website.

 Volgens de organisatie heeft zijn inzet niet alleen bijgedragen aan een verjongings- en professionaliseringsslag binnen onze organisatie, maar ook aan het versterken van de positie van Vastgoed Belang binnen het huisvestingsbeleid.  

‘Het directe contact met onze leden, van gesprekken over hun uitdagingen tot het delen van successen, bevestigt keer op keer dat onze verhuurders echt mensen zijn zoals jij en ik.’ 

De afgelopen periode heeft Vastgoed Belang zich sterk gemaakt voor de positie van verhuurders in de nieuwe Wet betaalbaar huren. Dat deze wet alsnog is aangenomen, is een teleurstelling voor de organisatie. 

Met de functie van burgemeester vervult De Vries naar eigen zeggen een jongensdroom. Vanwege deze nieuwe verantwoordelijkheid, die niet verenigbaar is met zijn huidige rol bij Vastgoed Belang, moest hij zijn positie bij Vastgoed Belang opgeven.