In de bijlage bij het besluit om de zero-emissiezone in te voeren, staan de uitzonderingen opgesomd. Dan gaat het onder meer om landelijke uitzondering, zoals een uitzondering voor ondernemers die wel een wagen hebben aangeschaft, maar nog niet hebben geleverd gekregen. 

Ook zijn er uitzonderingen onder voorwaarden voor onder meer circus- en kermiswagens, kraanwagens, verhuiswagens en plug-in hybride vrachtauto’s. B en W verleent op aanvraag ook ontheffing op kenteken voor voertuigen waarvoor aantoonbaar nog geen vergelijkbaar emissieloos alternatief voertuig verkrijgbaar is. 

Ondernemers die enkele keren per jaar de zone in willen rijden met een niet-uitstootvrij voertuig, kunnen maximaal twaalf keer per jaar een dagontheffing op kenteken aanvragen. 

Specifiek voor Rotterdam gelden uitzonderingen voor ondernemers voor wie een uitstootvrij voertuig bedrijfseconomisch niet haalbaar is. Ook marktkooplieden kunnen in Rotterdam op aanvraag een uitzondering krijgen tijdens marktdagen. 

Het college van B en W had in september 2021 al de toegangseisen van de Rotterdamse milieuzone voor vrachtverkeer heeft aangescherpt, zodat uitsluitend vrachtauto’s met emissieklasse 6 en hoger toegang hebben tot de milieuzone in Rotterdam 

De zone in Rotterdam wordt een van de grootste van Nederland, met het grootste deel van de stad. Alleen Amsterdam beoogt een vergelijkbare grote zone. Bij de meeste van de dertig beoogde zones gaat het om een relatief klein gebied in de binnensteden. 

Met de nul-emissiezone willen de gemeenten de CO2-uitstoot verlagen en de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. 

Ook de gemeente Maastricht publiceerde al het definitieve verkeersbesluit.