Dit is een ingezonden stuk van Patrick Bakhuizen, commercieel directeur bij ingenieursbureau Fugro.

Optoppen, het bouwen van extra woonlagen op bestaande gebouwen, wordt gezien als een mogelijke oplossing voor de Nederlandse woningnood. Er zijn echter belangrijke aandachtspunten, met name ten aanzien van de fundering.

De fundering vormt de basis van elk gebouw en is verantwoordelijk voor het dragen van het gewicht. Bij optoppen komt er extra belasting op de fundering, wat extra aandacht vereist. Bijvoorbeeld of de fundering voldoet aan de nieuwe eisen, of er voldoende draagkracht is en wat de gevolgen van grondwaterstandswijzigingen zijn. Ook verschilt de draagkracht per grondsoort, per regio.

Vanuit Fugro benadrukken we het belang van grondig funderingsonderzoek bij het optoppen van gebouwen. Een gebouw kan alleen de extra last dragen als de fundering voldoende draagkracht heeft. 

Dit betekent dat niet alleen oudere gebouwen, maar ook nieuwbouwlocaties grondig moeten worden geanalyseerd voordat er extra gewicht wordt toegevoegd. Het gevaar van onvoldoende funderingscontrole kan leiden tot instabiliteit en zelfs schade aan het gebouw.

Gelukkig biedt de moderne technologie, zoals sensoren, een effectieve manier om de stabiliteit van gebouwen continu te monitoren. Dit is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat eventuele funderingsproblemen tijdig worden opgemerkt en aangepakt.

Het optoppen van gebouwen biedt een veelbelovende oplossing voor het woonprobleem, maar het mag niet ten koste gaan van de veiligheid en stabiliteit van de gebouwen. Grondige funderingscontrole en voortdurende monitoring zijn daarom van vitaal belang voor een succesvolle en veilige uitvoering van dit bouwconcept.

Daarbij is het ook van belang dat de verantwoordelijkheid voor funderingscontrole duidelijk wordt vastgesteld. Niet alleen de projectontwikkelaars en gemeenten, maar ook de verenigingen van eigenaren en bouwers dragen een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de toegevoegde belasting op de fundering binnen veilige grenzen blijft.

De ‘optopambities’ nemen toe. De provincie Gelderland zet een speciaal optopteam in om duizenden woningen bij te bouwen op bestaande gebouwen. Door op te toppen verwacht de provincie de komende vijf jaar 12.000 extra huur- en koopwoningen te kunnen realiseren.