Uit de data van de vastgoedadviseur blijkt dat 31 procent van het Nederlandse kantorenbestand zich op dit moment binnen een straal van een kilometer van grote treinstations bevindt.  

‘Onze data-analyse wijst uit dat mede onder invloed van hybride werken (thuiswerken, red.) er een aanzienlijke voorkeur is bij bedrijven om kantoren te huren in de directe nabijheid van treinstations’, zegt Ellen Waals, Head of Agency bij Savills.  

Volgens Waals is, ondanks een krimpende markt, de voorraad kantoorruimte bij treinstations met 2,4 procent toegenomen tot in totaal 15 miljoen vierkante meter.  

Uit het onderzoek van de vastgoedadviseur blijkt dat de huur van kantoorlocaties bij treinstations gemiddeld 13 procent hoger ligt in vergelijking met kantoren in meer afgelegen gebieden.  

‘Dit onderstreept eens temeer het huidige strategische belang van de bereikbaarheid van kantoren’, zegt Waals. 

Wouter van ’t Grunewold, marktanalist bij Savills, zegt tegen Stadszaken dat veranderende wet- en regelgeving ook van invloed zijn op de trend dat vooral grote bedrijven zich willen vestigen op kantoorlocaties in de buurt van stations. 

‘Die vraag wordt onder meer gevoegd doordat bedrijven sinds begin dit jaar vanuit Europa verplicht zijn tot het maken van een veelomvattende duurzaamheidsrapportage, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Daarin geven zij inzage in de impact die hun activiteiten hebben op mens, milieu en maatschappij en de risico’s en kansen die dat met zich meebrengt voor de onderneming.’ 

Wat ook meespeelt volgens Van ’t Grunewold is dat kantoorpersoneel, onder invloed van hybride werken, steeds minder bereid is om ver te reizen naar hun werk.

Verdichten en mengen functies  

‘Dat is wat lastiger te onderbouwen, maar wat we zien is dat dit vooral geldt voor de generatie die nu op de arbeidsmarkt komt. Die wil reizen maar dan alleen in comfort. Bovendien staat autobezit bij deze generatie niet hoog in het vaandel. Dit blijkt ook uit recente cijfers van het CBS.’ 

De hybride werktrend heeft onder meer tot gevolg dat volgens Savills huurprijzen van kantoren op secundaire locaties in Nederland, zoals bedrijventerreinen langs snelwegen, in de periode tussen 2015 en 2023 met vier procent is afgenomen.  

‘Monofunctionele locaties zijn minder aantrekkelijk omdat ze weinig te bieden hebben voor de gebruikers. Verdichten en het mengen van functies maakt deze locaties veel aantrekkelijker.’ 

Uit de analyse van Savills blijkt verder volgens de researcher dat de kantorenmarkt in de vier grootste steden in Nederland (G4) het kwetsbaarst zijn voor klimaatrisico’s.  

‘Alle G4 steden staan in de top vijftien staan van onze Climate Vulnerability Index. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat deze steden beschikken over de grootste kantoorvoorraad en anderzijds is er sprake van een verhoogd risico op hittestress, zeespiegelstijgingen en overstromingen.’