Op 1 januari 2024 telde Nederland ruim 83.000 fysieke winkels. Dat zijn er 1.100 meer dan vorig jaar. Sinds 2010 (97.060) daalde het aantal achtereenvolgend. Alleen in 2022 was er ook een stijging.

In twee derde van alle gemeenten nam het aantal winkels toe. Dat gold ook voor zestien van de twintig gemeenten met de meeste inwoners. De grootste stijger is de gemeente Haarlemmermeer, waar het aantal winkels met 7,5 procent toenam ten opzichte van begin 2023. Reden voor de toename is niet bekend.

In de gemeenten Apeldoorn, Eindhoven, Haarlem en Arnhem daalde het aanbod, maar was deze afname relatief klein (tussen de 0 en -1 procent).

Binnen de provincies groeide het aantal inwoners overal, terwijl het winkelaanbod dat niet overal deed. In Zeeland steeg het aantal winkels per hoofd het hardst. In Utrecht daalde dit juist het meest.

Klussen en lezen 

Absoluut steeg het aantal doe-het-zelf-zaken met 310 winkels het meest. Relatief gezien staan de boekenwinkels bovenaan, met een stijging van 12,9 procent. In 2021 daalde deze categorie relatief juist het hardst.

Winkels in wit- en bruingoed (-3,3 procent), stof en textiel (-2,8 procent) en audio- en video-opnamen (-2 procent) verdwenen vorig jaar relatief het meest uit steden. In absolute getallen ging het vooral om bloemenwinkels, dierenwinkels en tuincentra.

Kleding blijft fysieke trekker 

Het totaalaantal winkels schommelt nu stabiel sinds 2021. Het is nog niet gelijk aan januari 2020, vooraf aan de pandemie.

Kledingwinkels zijn bij uitstek het meest dominant in de winkelstraten, in totaal goed voor 16 procent. Er zijn ruim twee keer zoveel kledingwinkels als supermarkten, de runner-up in de lijst.

Het aantal webwinkels blijft net als voorgaande jaren stijgen. Op 1 januari 2024 waren er ruim 95.000 webwinkels in Nederland, aldus het CBS.

Binnensteden veranderen 

De stabiliserende hoeveelheid winkels is goed nieuws voor Nederlandse binnensteden, die al lange tijd kampen met terughoudend publiek en leegstand. Om die laatste reden zien binnensteden veel functies veranderen: winkels worden veelal vervangen door horeca of woningen.

Onderzoeksbureau Stec Groep deed eerder vijf aanbevelingen aan gemeenten om in te zetten op een mix aan economische en maatschappelijke functies.