Het oorspronkelijke plan was om zo'n 5000 woningen te bouwen, maar door nieuwe regelgeving voor het middensegment zijn die woningen iets kleiner geworden. Binnen de kaders van de structuurvisie werden daardoor 5458 woningen mogelijk. 

In het plan staat vastgelegd dat 40 procent van de woningen moet vallen in het middensegment. De grotere woningen die in het plan waren opgenomen in het middensegment bleken met nieuwe nationale regelgeving echter in de vrije sector te vallen, waardoor het aandeel middensegment woningen daalde.  

Om de 40 procent toch te halen is daarom de woningverdeling in het plan aangepast. Dit heeft ook effect op de gemiddelde woninggrootte in het plan.   

De grondeigenaren en de gemeente hadden te maken met uitdagingen om het plan financieel haalbaar te maken. Deels omdat de bouwkosten sinds 2021 zijn gestegen. Zonder zicht op financiële haalbaarheid kon er geen contractvorming en realisatie van de plannen plaatsvinden. Daarom waren er maatregelen nodig.  

Eén van de maatregelen was het nogmaals verhogen van het woningenaantal, van 5458 naar 6200, met bijhorend voorzieningenniveau.  

Bouwlaag toevoegen

‘We hebben met de grondeigenaren gezocht naar maatregelen om dit plan ook echt mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste zou gaan van de kwaliteit van het plan’, zegt Victor Frequin, wethouder ruimtelijke ordening van gemeente Ouder-Amstel. 

‘Door op een deel van de al voorziene woongebouwen één bouwlaag toe te voegen, gaat dat lukken.' Door dit besluit wordt bij 60 procent van de woongebouwen een laag toegevoegd. 
 
'Dit is een heel duurzame oplossing waarbij ook nog een grotere bijdrage geleverd wordt aan de grote behoefte aan woningen. Dit is een geweldige stap vooruit', aldus Frequin. 

De 6200 nieuwe woningen variëren in grootte en zijn geschikt voor verschillende doelgroepen. De woningen worden een mix van sociale huur, middensegment en koopwoningen. Het gaat vooral om appartementen en enkele gezinswoningen. 

Andere maatregelen om het project financieel rond te krijgen, zijn: 

  • Een geluidscherm in plaats van een geluidswal langs de A2; 
  • Bovengrondse parkeeroplossingen in plaats van ondergronds;  
  • Uitgaan van dubbelgebruik bij parkeren; 
  • Beperken van het aantal grote sociale woningen (100-140m2) tot 164. 

‘Het plan is robuust genoeg om dergelijke wijzigingen op te kunnen vangen zonder in te boeten op de ambities’, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Stadszaken. 

Omgeving verbonden 

In het gebied, dat Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht maar ook Amsterdam Zuidoost verbindt met de rest van Amsterdam, komt naast de 6.200 woningen en voorzieningen ook een groot stadspark.  

Daarnaast komt er 250.000 m² vrij voor kantoren, hotels en bedrijven en wordt het naastgelegen sportcomplex van Ajax uitgebreid. 

Het ontwerpbureau West 8 won in 2020 een award voor hun visie van De Nieuwe Kern. Ze werkte dat vervolgens uit in een raamwerk, aldus te lezen op de site van het project. 

De volgende stap is de verdere planuitwerking en het opstellen van omgevingsplannen. De bal ligt bij de grondeigenaren: gemeente Amsterdam, VolkerWessels Vastgoed en NS Stations.  

Naar verwachting betrekken de eerste bewoners in 2027 of 2028 hun nieuwe woning.