De resultaten van het onderzoek van BCI, dat zich specialiseert in locatiekeuzeprocessen van bedrijven en focust op de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Europese hoofdkantoren van Amerikaanse bedrijven, laat zien dat een Brexit waarschijnlijk veel consequenties met zich meebrengt. Een grote verscheidenheid aan bedrijven werkte mee aan het onderzoek: farmaceuten, zakelijke dienstverleners, financiële instellingen en logistieke bedrijven.  

Verplaatsing na Brexit

En de vermoedens blijken te kloppen: eenderde van de geïnterviewde bedrijven geeft aan bij een Brexit hun locatie te heroverwegen. Het is voor die bedrijven de vraag of coördinatie vanuit het Verenigd Konikrijk nog rendabel genoeg is als het land besluit uit de Europese Unie te stappen. Eén op de acht bedrijven geeft bij voorbaat al aan dat ze in het geval van een Brexit hoogstwaarschijnlijk hun Europese hoofdkantoor gaan verhuizen naar een ander land. 

Nederland favoriet

In het geval van een verplaatsing is Nederland de favoriet. 61% van de bedrijven gaf aan Nederland als beste alternatief te zien. Ierland en Zwitserland, beide met 45%, volgen bij de keuze van top 3 landen. Dat Nederland zo populair is, is geen verrassing voor René Buck, directeur van Buck Consultants International: “de gunstige ligging, Schiphol, de hoogopgeleide en meertalige beroepsbevolking, het aantrekkelijke woon- en leefklimaat voor expats en, last but not least, het gunstige belastingklimaat, zijn de troeven van Nederland”. 

Meer lezen over de gevolgen van een Brexit voor Nederland?

Beeld: Kloniwotski