In de twee woontorens, dicht bij Den Haag HS, komen nu 1300 woningen in plaats van 1411. De hoogte van de hoogste toren verandert van 180 naar 139 meter hoog. Daardoor wordt het  hoogterecord in de Hofstad niet verbroken en blijven de gebouwen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid met 146 meter de hoogste.

Verder is er besloten om 240 studentenwoningen in het complex te bouwen. Dit beperkt de afname van het totaal aantal woningen, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Stadszaken.  

De gemeente benadrukt ook de winst van de aanpassing van het plan: door de lagere bouw ontstaat er minder schaduw en minder wind in de buurt. Ook is de gemeente blij met de extra studentenwoningen, zo vlak bij de onderwijsinstellingen. 

In juli 2022 kreeg The Grace een bouwvergunning, maar door economische tegenwind is de bouw tot op heden nog niet gestart. De afgelopen tijd hebben de projectontwikkelaar (Included City Development), de gemeente en het Rijk verkend wat nodig zou zijn om de bouw van The Grace doorgang te laten vinden, vertelt een woordvoerder van de gemeente. 

Het project krijgt nu een Rijkssubsidie van ruim 20 miljoen. De ontwikkelaar moet daarom genoodzaakt voor 1 januari 2025 starten met de bouw te beginnen. De subsidie zal gebruikt worden voor verbetering van de infrastructuur, parkeervoorzieningen, openbare ruimte en groen in het gebied, meldt de gemeente.

Over het project is jarenlang gesteggeld. Volgens het AD stammen de plannen uit 2016 en lag het project jarenlang stil wegens politieke onenigheid en het vooruitzicht op lage rendementen.

Nu de ontwikkeling wordt doorgezet, wachten de plannen op een oordeel van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, voorheen de Welstands-/Monumentencommissie. Dit gebeurt op 1 mei 2024.