De koepelorganisaties van provincies, gemeenten en waterschappen hebben zich verbonden aan een groot netwerk van energiepartners, kennisorganisaties en andere maatschappelijke partijen. Hiermee willen ze regio's ondersteunen met het opstellen van een energiestrategie. Het opstellen van zo'n strategie is nodig om de klimaatdoelen uit het Energieakkoord te halen. 

Pilotregio's

Over een jaar moeten de eerste vijf pilotregio's een uitvoeringsplan voor de energietransitie hebben opgesteld. Het gaat om de regio's Midden-Holland, West-Brabant, Hart van Brabant, Friesland en Drechtsteden. In de tussentijd bereiden de andere regio's zich voor om eenzelfde soort plan op te stellen. Op basis van de ervaringen van de pilotregio's en vergevordende regio's kunnen ze hun energiestrategie verbeteren. Uiteindelijk zouden alle regio's een energiestrategie moeten hebben, zodat er een landelijk overzicht ontstaat. 

Energiestrategie

De energiestrategie moet het plan voor energieneutraliteit in 2050 voor zowel de korte als lange termijn aangeven. Er moet in worden vastgesteld wat er nodig is wat betreft besparing en verduurzaming, hoe energieprojecten gerealiseerd worden en welke partijen daarbij van belang zijn. Zo kunnen de regionale en nationale belangens op elkaar worden afgesteld. 

Beeld: Florian Richter