Regio's maken eigen plan voor energietransitie 

Het Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen gaan regio's helpen met het opstellen van regionale energiestrategieën. Dit hebben zij op 22 juni vastgelegd in de 'deal pilots regionale energiestrategieën'. Ze hopen hiermee de energietransitie te versnellen en krachten binnen de regio te bundelen. 

De koepelorganisaties van provincies, gemeenten en waterschappen hebben zich verbonden aan een groot netwerk van energiepartners, kennisorganisaties en andere maatschappelijke partijen. Hiermee willen ze regio's ondersteunen met het opstellen van een energiestrategie. Het opstellen van zo'n strategie is nodig om de klimaatdoelen uit het Energieakkoord te halen. 

Pilotregio's

Over een jaar moeten de eerste vijf pilotregio's een uitvoeringsplan voor de energietransitie hebben opgesteld. Het gaat om de regio's Midden-Holland, West-Brabant, Hart van Brabant, Friesland en Drechtsteden. In de tussentijd bereiden de andere regio's zich voor om eenzelfde soort plan op te stellen. Op basis van de ervaringen van de pilotregio's en vergevordende regio's kunnen ze hun energiestrategie verbeteren. Uiteindelijk zouden alle regio's een energiestrategie moeten hebben, zodat er een landelijk overzicht ontstaat. 

Energiestrategie

De energiestrategie moet het plan voor energieneutraliteit in 2050 voor zowel de korte als lange termijn aangeven. Er moet in worden vastgesteld wat er nodig is wat betreft besparing en verduurzaming, hoe energieprojecten gerealiseerd worden en welke partijen daarbij van belang zijn. Zo kunnen de regionale en nationale belangens op elkaar worden afgesteld. 

Beeld: Florian Richter

 

De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heb je nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van je smartphone of tablet. Een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen