Een recordaantal van gemeenten deed een beroep op de Woningbouwimpuls (Wbi). Van de 75 aanvragen zijn er 48 positief beoordeeld. Onder de meervoudige winnaars zijn Utrecht, Eindhoven, Nunspeet en Almelo en Dijk en Waard.  

Dat staat in de aanbieding van het eindadvies van de Toetsingscommissie Woningbouwimpuls aan minister Hugo de Jonge (VWS). 

Gemeenten als Amersfoort, Zoetermeer, Gorinchem en Harderwijk hadden geen geluk. Ondanks dat zij hoog inzetten met het aantal woningen. Zoetermeer (1.909 woningen) en Amersfoort (2.537 woningen) spanden hierin de kroon.  

Over individuele beoordelingen doet de commissie geen uitspraak. Mogelijk hebben de afwijzingen te maken met de uitwerking van de plannen.  

‘Tegelijkertijd heeft de commissie ook verschillende aanvragen gezien met daarin plannen die eigenlijk nog niet ver genoeg zijn uitgewerkt, om tijdig te kunnen starten met bouw van de eerste woningen’, zo staat in het eindadvies. 

De commissie zegt zich ‘niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat sommige gemeenten vrij veel haast hebben gemaakt met het indienen van een aanvraag’. 

Middenhuur onder druk 

In twee derde van de ingediende aanvragen ligt het percentage betaalbare woning hoger dan 67 procent. Daarnaast wordt in veel plannen een hoge mate van stedelijkheid gepresenteerd met een hoge dichtheid. 

Het middenhuursegment staat volgens de Toetsingscommissie Woningbouwimpuls wederom onder druk. Er is een terugval zichtbaar van het aantal midden huurwoningen in de plannen ten opzichte van eerdere tranches. 

In de zesde tranche is het aandeel middenhuur 13 procent tegenover 19 procent gemiddeld in de vorige tranches. In de plannen waar de commissie positief over adviseert, is het percentage zelfs nog lager. 

Regio-overstijgende initiatieven 

Ook twee regio-overstijgende initiatieven krijgen een bijdrage. Stadsregio Parkstad Limburg diende een aanvraag in namens zes verschillende gemeenten. Vanuit de provincie Friesland kwam een aanvraag van elf verschillende gemeenten verspreid over de hele provincie, inclusief Terschelling.   

De Toetsingscommissie Woningbouwimpuls zegt dat in steeds meer plannen verhoogde ambities de oorzaak zijn van publieke tekorten en daarmee de noodzaak van een Rijksbijdrage. 

Dit was voorheen het benodigde geld voor fysieke ingrepen die noodzakelijk zijn om de gronden beschikbaar en geschikt te krijgen.  

De zesde aanvraagronde is voorlopig de laatste ronde van de Wbi. Mede daarom krijgen de gemeenten van wie de aanvraag deze ronde is afgewezen, een herkansing. Tot eind mei kunnen ze hun aanvraag nog 1 keer aanpassen en opnieuw indienen.  

Voor de zomer wordt bekend welke ‘herkansers’ een alsnog een bijdrage krijgen. Hiervoor blijft een budget van 123 miljoen euro beschikbaar. 

In het rapport staat daar verder over: ‘In het leeuwendeel van de niet gehonoreerde aanvragen ziet de commissie potentie, omdat het type project past binnen de doelstelling van de regeling. Ze moedigt gemeenten aan om deze aanvragen te herstellen en zich in te zetten voor een goede aanvraag in de herkansingsronde.’