Utrecht voerde sinds mei vorig jaar verkennende gesprekken met Eneco voor een warmtenet in de wijk Overvecht. Afgelopen maart werd duidelijk dat Eneco zich terugtrok uit de plannen.  

‘Er waren onvoldoende aanknopingspunten om op korte termijn in overleg te treden met Eneco over een publiek-private samenwerking’, schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad. 

Eneco gaf aan dat de huizen in Overvecht, waarvoor het warmtenet moet worden opgericht, te ver uit elkaar liggen voor een dekkende businesscase. De laagbouwwoningen in de wijk zijn volgens Eneco beter af met warmtepompen. 

Publieke waarden voor warmtenet  

Nu wil Utrecht zelfstandig verder kijken. Een betaalbaar warmtenet dat voldoet aan de publieke waarden voor de warmtetransitie is nog steeds noodzakelijk, vindt de gemeente.  
 
De specifieke publieke waarden zijn vastgesteld in de Transitievisie Warmte (TVW), door de raad. Het gaat om betaalbaarheid, betrouwbaarheid, transparant en de aanvullende waarden open net en keuzevrijheid. 

De gemeente gaat daarom nu een raadsvoorstel doen voor de voorbereiding van een publiek warmtebedrijf.  

Alle collectieve warmtesystemen in de stad zijn dan eigendom van het bedrijf. En het bedrijf krijgt de verantwoordelijkheid over de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van nieuwe collectieve warmtesystemen.  

Utrecht ziet namelijk in andere gemeenten dat doelen, zoals betaalbaarheid, ook behaald kunnen worden met een publiek warmtebedrijf, ‘dat zonder formele aanwijzingen aan de slag gaat, op basis van een ambitieuze en uitvoerbare opdracht van de aandeelhouders.’

Grote rol bewonersinitiatieven 

In Utrecht zijn meerdere bewonersinitiatieven actief en de gemeente wil hen een rol geven in het nieuwe publieke warmtebedrijf. Wat die rol precies inhoudt, wordt samen met de bewonersinitiatieven besloten. 

De bewonersinitiatieven geven al aan actief te willen meedenken en de warmtetransitie samen met de gemeente vorm te geven, zegt het stadsbestuur. Het gaat dan om Energiecoöperatie Oog voor Warmte, Energiecoöperatie Griftstroom en Warm Lunetten. 

Met de oprichting van een eigen publiek warmtebedrijf volgt Utrecht andere gemeenten zoals Groningen en Deventer. 

Bestuurders uit de Domstad gaan op 15 mei op bezoek in Groningen en Deventer om inspiratie op te doen voor het nieuwe warmtenet in Overvecht. 
 
In het vierde kwartaal van 2024 wordt een voorstel aan de raad gedaan voor oprichting van het publieke warmtebedrijf.