‘Mijn opdracht is om te werken aan voldoende woningen voor alle Leeuwarders. In Leeuwarden zijn er 1100 extra goede seniorenwoningen nodig (en nog veel meer andere sociale huurwoningen). Daar hebben al het beschikbare investeringsvermogen voor nodig’, schrijft wethouder Hein de Haan op LinkedIn.

Habion, met 11.000 wooneenheden in heel Nederland, wilde vertrekken uit de stad en de resterende 241 woningen in vier complexen verkopen. De andere corporaties in de stad hebben het geld niet om de complexen over te nemen, dus is Habion aangewezen op de commerciële sector. Dat was voor De Haan onverteerbaar, omdat hij Habion nodig heeft voor de uitvoering van zijn beleid.

‘Tegen die achtergrond hebben we ons verzet tegen het weggaan van Habion, maar vooral tegen het onttrekken van (door Friese huurders opgebracht) investeringsvermogen.’ Daarop stapte hij naar de Adviescommissie Geschilbeslechting Prestatieafspraken Woningwet.

Habion mag niet verkopen

Die oordeelt dat Habion de woningen niet mag verkopen. Het is volgens de adviescommissie een toegelaten instelling met een bindende maatschappelijke taak. ‘Zo moet de corporatie een redelijke bijdrage leveren aan de uitvoering van het gemeentelijk beleid.’ Aan de andere kant kan een gemeente een gewenste bijdrage aan het beleid niet opleggen, aldus de commissie.

'De wettelijke normering inzake prestatieafspraken houden in dat Habion, zolang zij feitelijk werkzaam is in Leeuwarden, gehouden is actief te zijn en een redelijke bijdrage te leveren aan de uitvoering van het gemeentelijk beleid.' Dat proces moet wel zorgvuldig zijn doorlopen, aldus de commissie.

Volgens Habion is al in 2020 aan de gemeente de voorgenomen verkoop gemeld. De commissie zegt dat dat niet duidelijk genoeg is geweest. Daarbij is onduidelijk hoe Habion het geld van de voorgenomen verkoop wil inzetten. Als de ouderenhuisvester zich terugtrekt uit Leeuwarden, is het logisch te veronderstellen dat het geld elders wordt geïnvesteerd. Dat noemt de commissie een omissie.

Volgens de commissie is Habion niet zorgvuldig genoeg geweest. Zo is er onvoldoende aandacht besteed aan hoe de volkshuisvestelijke nadelen op te vangen zijn.

Autoriteit Woningcorporaties

Het hangt nu af van de goed- of afkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties (AW), zegt de commissie. Als de AW de verkoop goedkeurt, is Habion niet langer actief in Leeuwarden en hoeft verder geen actie te ondernemen. Als de verkoop niet door mag gaan, moet Habion met de gemeente in gesprek over het huisvestingsbeleid.

Na de uitspraak willen wethouder Hein de Haan en Habion weer in gesprek. Habion zegt dat de aanvraag voor de verkoop bij AW intussen is gepauzeerd.