De wet verdeelt de Tweede Kamer. Waar de VVD fel tegenstander is, zijn GroenLinks/PvdA en NSC juist voorstander. De grote vraag was wat het standpunt van de PVV zou zijn. Die fractie had zich altijd op de vlakte gehouden.  

Op een directe vraag vanuit de commissie kwam het hoge woord eruit: PVV-Kamerlid Madlener antwoordde dat hij vermoedelijk wel vóór de wet zou stemmen. Vermoedelijk, want hij wil het onderwerp eerst in de fractie bespreken. Ook hangt het af van amendementen die zijn ingediend. 

Ook de fracties Groenlinks/PvdA, NSC, D66, CDA en CU zijn positief over de wet. Als de PVV inderdaad akkoord gaat, en de Eerste Kamer ook, zou de wet nog dit jaar in kunnen gaan.  

Uitponden en eigendomsrecht

De VVD vindt dat het wetsvoorstel te veel ingrijpt op het eigendomsrecht en vraagt zich af of door de wet particuliere verhuurders massaal hun woningen te koop zetten, het zogeheten uitponden. 

Het wetsvoorstel maakt het volgens Kamerlid Peter de Groot namelijk onmogelijk rendement te maken. Dan is er nog minder beschikbaar op de markt, aldus Kamerlid Peter de Groot.  

De VVD’er vroeg zich dan ook af hoe groot het probleem is. Minister De Jonge: ‘Je hoeft maar op een verjaardag te zitten en je hoort de problemen die mensen met de huur hebben.’  

Eerder was De Jonge de verhuurders al tegemoetgekomen door het voorstel iets aan te passen. Zo verhoogde hij de nieuwbouwopslag en de WOZ-cap. Hij kijkt ook naar fiscale maatregelen die het rendement interessanter kunnen maken. 

Of er door verhuurders massaal wordt verkocht is onderwerp van discussie. De Jonge denkt dat het wel zal meevallen, maar onder meer JLL en onderzoekers van het Instituut voor Publieke Economie (IPE) zien wel risico’s. 

Gemeenten zijn voorstander 

Vlak voor de start van het commissiedebat kregen de Kamerleden een delegatie van gebiedsontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en gemeenten op bezoek. Die willen dat de wet zo snel mogelijk wordt aangenomen. 

‘De Wet betaalbare huur gaat zorgen voor een betere bescherming van middeninkomens tegen te hoge huren, met name in schaarstegebieden’, zegt Martin van Rijn, voorzitter Aedes. ‘Dat is hard nodig, want door de hoge huren is het voor hen steeds moeilijker om dicht bij hun werk en sociale leven te wonen.’ 

Van Rijn zegt dat het wetsvoorstel duidelijkheid geeft op de woningmarkt voor zowel huurders als verhuurders. Die duidelijkheid kan er ook voor zorgen dat particulieren die huurwoningen aanbieden, de woning te koop aanbieden. 

Ook CEO Harm Janssen van gebiedsontwikkelaar BPD is voorstander van de wet. ‘De wet brengt ons eenduidigheid en zekerheid en dat is waar we als nieuwbouwontwikkelaar en als belegger in nieuwbouw middenhuur woningen op dit moment de meeste behoefte aan hebben.’ 

Het debat in de commissie krijgt geen tweede termijn. Het wetsvoorstel wordt woensdag vanaf 16 uur plenair besproken in de Tweede Kamer.