‘ASML en de semiconductorketen vormen de champions league van onze toekomstige economie en welvaart, met banen op alle niveaus en in de hele economische keten’, zegt wethouder Stijn Steenbakkers voor Brainport en economie.

Het profiel van het bedrijf past volgens Steenbakkers naadloos in het DNA van Brainport Industries Campus (BIC), die zicht richt op de hightech maakindustrie. ‘We kiezen hiermee versneld welke typen industrieën we in Brainport niet meer willen en nog nadrukkelijker voor de nieuwe economie.’

De gemeente en ASML onderzoeken de komende tijd of een beoogde uitbreiding mogelijk is aan de noordzijde van het BIC campusgebied en werken het plan verder uit.  

BIC is verdeeld over zes clusters, waarvan BIC 1 volledig is verhuurd en de realisatie van BIC 2 naar verwachting in 2025/2026 start. Duidelijk is volgens de gemeente al wel dat BIC Noord capaciteit heeft voor 20.000 arbeidsplaatsen.

Operatie Beethoven

De stap van ASML is opmerkelijk omdat het bedrijf uit Veldhoven onlangs nog aangaf een verhuizing naar het buitenland te overwegen, ondanks de voorkeur om uit te breiden dichtbij de huidige locatie in Veldhoven, een buurgemeente van Eindhoven.

‘Zoals we eerder hebben gezegd, heeft ASML de voorkeur om de kernactiviteiten in Nederland zo dicht mogelijk bij de bestaande locaties in Veldhoven te houden, omdat dit de samenwerking tussen de teams en verschillende onderdelen bevordert, wat nodig is om innovatie te stimuleren’, zegt Roger Dassen, CFO van ASML.

Daarop kwam het kabinet met een groot financieel pakket voor infrastructuur en woningbouw in de regio Eindhoven onder de naam operatie Beethoven. Dat heeft geholpen, zegt Dassen. Het bedrijf wil graag betrokken worden bij de bestemming van de gelden en de groei van de regio.

De mogelijke uitbreiding van ASML op BIC Noord betekent dat de chipmachinemaker zich langjarig committeert aan Europa, Nederland en meer specifiek de Brainportregio.  

Voor BIC betekent het dat het kansen biedt om de campus versneld te ontwikkelen. Hiermee vindt ook versneld natuurontwikkeling plaats, wat bijdraagt aan de groene ambities van de gemeente Eindhoven.

Gemeenteraad over voorkeursrecht

De meeste gronden zijn inmiddels in handen van de gemeente. In juli neemt de raad een besluit over het bestendigen van het voorkeursrecht op grond in het gebied BIC Noord die nog niet in eigendom is van de gemeente.

Als de raad instemt en de gemeente en ASML overeenstemming bereiken over het stedenbouwkundig ontwerp en de samenwerkingsovereenkomst, kan vervolgens gestart worden met de planologische procedure.