Als huiseigenaren een buffer van 10.000 euro willen aanhouden, heeft 66 procent van hen alsnog voldoende spaargeld om hun huis te verduurzamen. Bijna alle andere huiseigenaren, zo’n 29 procent, hebben de mogelijkheid om verduurzaming te financieren met een lening. 

Het lage aantal leningen hangt volgens DNB vermoedelijk deels samen met de administratieve kosten bij het afsluiten van een banklening voor verduurzaming. 

Zo’n 3 procent van de woningeigenaren zou gebruik kunnen maken van de Energiebespaarlening (EBL) van het Warmtefonds. Ook is er de ISDE: Subsidie voor verduurzaming van een woning 

Die financieringsmogelijkheden – spaargeld, leningen en subsidies – gelden ook voor het overgrote deel van de woningeigenaren die in de laagste-inkomensgroep vallen, al is daar een relatief kleine groep die ook dan onvoldoende geld heeft voor verduurzaming. 

De redenen waarom woningeigenaren niet verduurzamen, ligt volgens DNB onder meer in de onzekerheid over de kosten en baten, de vermeende lange terugverdienperiode en de hoge installatiekosten. 

Subsidies en voorlichting 

In het onderzoek schrijft De Nederlandse Bank (DNB) dat maar weinig woningeigenaren gebruikmaken van beschikbare subsidies, zoals de EBL en ISDE, en gunstige leenvoorwaarden. Overheden zouden daar veel meer en beter voorlichting over moeten geven, aldus de bank. 

‘Het zou hierbij helpen als huiseigenaren op één plek terechtkunnen voor verduurzamingsadvies, informatie en het aanvragen van verschillende subsidies en leenmogelijkheden.’ 

Als het desondanks niet lukt om huiseigenaren te overtuigen hun woning te verduurzamen, zijn er weinig effectieve instrumenten om dat af te dwingen, aldus de DNB. Weliswaar zijn er uitstootbelastingen, maar die liggen al hoog. Ook zijn er al subsidies en zijn huiseigenaren al verplicht bij grote verbouwingen verduurzaming mee te nemen. 

Wel zou, onder voorwaarden, een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning in te voeren kunnen helpen. Daarbij sluit DNB zich aan bij eerder voorstellen in deze richting van ING, ABN AMRO en Rabobank. 

Spouwmuurisolatie 

Toch is wel iets gebeurt bij woningeigenaren. DNB vroeg woningeigenaren in een enquête naar hun energieverbruik. ‘Meer dan de helft van de huishoudens zegt hun energieverbruik blijvend verminderd te hebben sinds de start van de energiecrisis’, aldus de bank. 

Een vijfde van de huiseigenaren die hun energieverbruik hebben verminderd, deed dit volgens DNB onder andere via een grote investering zoals spouwmuurisolatie. Dat is een toename van 25 procent vergeleken met een jaar eerder.