In een overzichtsbrief van afgelopen vrijdag somt de minister zijn vele initiatieven op om de woningmarkt op gang te brengen. De minister wijst op de Nationale Woon- en Bouwagenda, inclusief zes specifieke programma’s gericht op het verbeteren van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen. 

Ondanks deze initiatieven, blijft het bouwen van bijna een miljoen nieuwe woningen voor 2030 een monumentale uitdaging, zegt hij. Tot op heden is de realisatie achtergebleven bij de doelstellingen, met slechts 180.000 nieuwe woningen in de afgelopen twee jaar. Dit roept vragen op over de haalbaarheid van de gestelde doelen en de effectiviteit van de huidige aanpak.

De Jonge benadrukt in de brief ook de financiële kant van de woningmarkt, waaronder verhoogde bouwkosten en fluctuerende hypotheekrentes. 

Tegelijkertijd zijn er aanzienlijke investeringen aangekondigd, zoals een geplande investering van circa 5 miljard euro door het ABP in betaalbare woningbouw. Deze financiële dynamiek speelt een cruciale rol in hoe snel en efficiënt de bouwplannen kunnen worden uitgevoerd, zegt ook de minister.

Woondeals met regie overheid

Een ander belangrijk onderdeel van De Jonge's strategie betreft de woondeals met provincies en gemeenten en de wettelijke verankering van de regierol van de overheid. Dit omvat het vastleggen van volkshuisvestingsprogramma’s die duidelijk maken hoeveel, waar en voor wie er gebouwd moet worden. Hoe deze nieuwe wetten de praktijk van de volkshuisvesting zullen beïnvloeden, blijft een open vraag.

Op het gebied van betaalbaarheid introduceert de brief diverse maatregelen om de huurmarkt te stabiliseren, zoals het maximeren van huurprijsverhogingen en het aanpakken van misstanden bij verhuurders. Echter, wat deze veranderingen betekenen voor zowel huurders als verhuurders is nog onduidelijk. Zal dit de balans op de huurmarkt verbeteren, of zijn er aanvullende acties nodig?

De invloed van stikstof op de woningbouw wordt ook erkend als een belemmerende factor. Ondanks dat de uitstoot bij woningbouwprojecten gering is, leiden stikstofberekeningen en -salderingen tot vertragingen. Dit aspect van de woningbouw verdient aandacht, gezien de impact op de snelheid van projectontwikkelingen.

Omgevingswet en ruimtelijke ordening

Naast de aandacht voor de woningbouw, heeft de minister de Omgevingswet op 1 januari ingevoerd. Dat is relatief goed verlopen, schrijft hij in de voortgangsbrief

Als minister voor ruimtelijke ordening is hij ook verantwoordelijk voor het adagium water en bodem sturend. Hoewel geen wet, is dit wel een beleidslijn die sterk aanwezig is in ieder stuk over ruimtelijke ordening. Over ruimtelijke ordening schreef hij deze voortgangsbrief.

Over al deze onderwerpen spreekt hoofdredacteur Marcel Bayer hem in het webinar ROm Live op donderdag 25 april. Daarbij is veel ruimte voor vragen van het publiek. Zelf een vraag? Vul het formulier hierboven in of mail naar info@romagazine.nl

ROm Live is gepland van  14:00 tot 14:45 uur. Het webinar is te bekijken via: https://romagazine.nl/live/5