De gemeenten Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede en provincie Utrecht hebben samen één ruimtelijke agenda opgesteld. Ze hopen het beleid zo te verbeteren.

Gemeenten stellen gezamenlijke ruimtelijke agenda op

De gemeenten Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede en provincie Utrecht hebben samen één ruimtelijke agenda opgesteld. Ze hopen hiermee een gemeenschappelijke, integrale visie op hun buitengebied te ontwikkelen om uiteindelijk de samenhang in het beleid te verbeteren.

De gemeenten en provincie streven hiermee naar een vitaal en samenhangend buitengebied. Met een gemeenschappelijke visie spelen de gemeenten in op vragen vanuit de samenleving over onder andere de schaalvergroting in de landbouw, vrijkomende agrarische bebouwing en leefbaarheid van de kernen. 

Omgevingswet

De nieuwe ruimtelijke agenda anticipeert wat betreft omgevingsvisie op de nieuwe Omgevingswet. Belangrijke factoren in de nieuwe wet zijn onder andere uitnodigingsplanologie, bestuurlijke afwegingsvrijheid en participatie. Verder komen technologie, innovatie, duurzaamheid en milieuruimte uitgebreid aan bod. De rol van de overheid is van groot belang en wordt dan ook uitvoerig omschreven.

De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heb je nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van je smartphone of tablet. Een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen