De gemeenten en provincie streven hiermee naar een vitaal en samenhangend buitengebied. Met een gemeenschappelijke visie spelen de gemeenten in op vragen vanuit de samenleving over onder andere de schaalvergroting in de landbouw, vrijkomende agrarische bebouwing en leefbaarheid van de kernen. 

Omgevingswet

De nieuwe ruimtelijke agenda anticipeert wat betreft omgevingsvisie op de nieuwe Omgevingswet. Belangrijke factoren in de nieuwe wet zijn onder andere uitnodigingsplanologie, bestuurlijke afwegingsvrijheid en participatie. Verder komen technologie, innovatie, duurzaamheid en milieuruimte uitgebreid aan bod. De rol van de overheid is van groot belang en wordt dan ook uitvoerig omschreven.