De maatregelen moeten flexibel gebruik van het elektriciteitsnet aantrekkelijk maken. Dit zorgt voor ruimte op het net voor andere verbruikers en voor producenten van duurzame elektriciteit op piekmomenten, zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

De ACM verwacht dat Nederland de komende tien jaar nog te maken krijgen met een te vol stroomnet. In de tussentijd moet de focus liggen op het creëren van meer ruimte op het net en het zo optimaal mogelijk benutten ervan, aldus de ACM.

'Met dit pakket aan maatregelen bieden we alle ruimte om de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet beter te gebruiken. Dat is noodzakelijk en belangrijk omdat netuitbreidingen een kwestie van lange adem zijn, maar ook om het net betaalbaar te houden’, aldus bestuurslid ACM Manon Leijten. 

Concrete maatregelen 

Een van de maatregelen is het maatschappelijk prioriteren. Dit betekent dat er voorrang geleverd wordt aan projecten die bijdragen aan belangrijke maatschappelijk belangen. Die projecten kunnen zo eerder toegang krijgen tot transportcapaciteit, waardoor de invloed van netcongestie op maatschappelijke doelen beperkt wordt.  

Op de website van ACM staat een overzicht met de precieze maatregelen en de gevolgen van de maatregelen. 

Er zit haast achter het oplossen van het netcongestieprobleem, daarom wil de ACM netbeheerders en bedrijven motiveren om te experimenteren met het efficiënter gebruiken van netcapaciteit. Als regelgeving de experimenten in de weg staat, kunnen partijen zich melden bij de ACM. Er kan dan besloten worden het toch toe te staan of een ontheffing af te geven. 

De ACM, netbeheerders, belangenorganisaties, mede-overheden en andere stakeholders hebben gezamenlijk de maatregelen opgesteld. Samen met deze partijen werkt de autoriteit ook aan het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN), waarin wordt gekeken of nog meer aanvullende maatregelen mogelijk zijn in de toekomst.