De ouderenwoningen zullen deels bestaan uit nieuwbouwwoningen en deels uit woningen uit de bestaande voorraad. De woningen zijn onderdeel van de ‘zorgzame buurten’ waar Amsterdam op wil inzetten: 

‘Buurten waar mensen naar elkaar omkijken, waar zorg op maat wordt geleverd, en waar mensen iets te doen hebben en elkaar kunnen ontmoeten’, aldus Wethouder Alexander Scholtes (Zorg). ‘In die zorgzame buurten zijn voldoende voor ouderen geschikte woningen nodig. Geclusterde woningen met een gezamenlijke ontmoetingsruimte, maar ook woningen waar ouderen volledige zorg kunnen ontvangen: de zorggeschikte woning.’ 

In Amsterdam zijn in 2040 ruim een kwart van de huishoudens 65-plus. Het aandeel 85-plussers verdubbelt zelfs. Veel van de ouderen wonen in huizen die niet geheel toegankelijk zijn. Om het groeiende aantal ouderen te huisvesten tot 2040 zijn 23.000 ouderenwoningen erbij nodig, zegt de gemeente.  

Ondertussen blijft het aantal plekken in verpleeghuizen hetzelfde. Er moeten dus nieuwe woonzorgconcepten komen, waar ouderen zelfstandig wonen met de juiste zorg beschikbaar, aldus de gemeente.  

Lang Leven Thuisflats 

Onder andere de Lang Leven Thuisflats worden onderdeel van de ‘zorgzame buurten’. Dit zijn seniorenflats in de bestaande sociale huur voorraad, die geschikt gemaakt worden om langer zelfstandig te wonen.  

In het gebouw is een vast team van zorg- en welzijnsmedewerkers aanwezig. De appartementen worden bouwkundig aangepast en er wordt ingezet op contact tussen ouderen door gezamenlijke activiteiten.  

Naast de Lang leven Thuisflats komen er ook andere ouderenwoningen, deze zullen ook zoveel mogelijk geclusterd zijn, zodat zorg en ondersteuning efficiënt geleverd kunnen worden.  

Verder zegt de gemeente afspraken te maken met het zorgkantoor, dat langdurige zorg regelt in de regio, en corporaties over behoud van de huidige verpleeghuisplekken en het selecteren van tenminste tien locaties waar mogelijkheden zijn om nieuwe zorggeschikte of geclusterde ouderenwoningen te realiseren.