De plannen, die het Rotterdamse stadsbestuur vandaag naar de gemeenteraad heeft gestuurd, zijn herzien nadat Raad van State eind 2022 een streep zette door het eerdere bestemmingsplan voor het gebied. Eerder werd ook het omstreden plan voor een nieuw stadion voor voetbalclub Feyenoord afgeblazen.  

Als alternatief zijn door het college van Rotterdam twee plannen opnieuw ingevuld: Gebiedsvisie Stadionpark en Masterplan Feyenoord City.  

Ook is een ambitiedocument, 'Waterkant', opgesteld voor de realisatie van een woonwijk met rond de vierduizend woningen op de plek waar het nieuwe stadion was gepland. Gevolg van de woningbouw is dat vanaf 2026 geen grote popconcerten meer worden georganiseerd in De Kuip. 

De directie van het stadion heeft hiervoor een compromis gesloten met de gemeente Rotterdam. De Kuip wordt door de gemeente met miljoenen euro's gecompenseerd. 

De overige vier- tot vijfduizend woningen zijn in de plannen van de gemeente verdeeld over de deelgebieden eromheen.  

Naast de woningbouw is circa 350.000 vierkante meter ruimte gereserveerd voor bedrijven, onderwijs, maatschappelijke voorzieningen, recreatie en sport.  

In het nieuwe gebiedsvoorstel behoudt stadion De Kuip zijn functie als voetbalstadion. Bij het stadion komt een volwaardig treinstation 'Stadionpark' met in de directe nabijheid de nieuwe stadsbrug.

Aanleg getijdenpark

Om snel van start te kunnen gaan, wil het Rotterdamse college dat de raad voor de zomer een aantal projectbestemmingsplannen vaststelt.  

Als daarover een besluit is genomen dan wil de gemeente in de loop van volgend jaar een begin maken met de aanleg van een getijdenpark aan de oevers van de Nieuwe Maas.  

'Dat wordt echt een prachtig project en een van de grote trekkers van Feyenoord City’, zegt wethouder Chantal Zeegers van klimaat, bouwen en wonen. 

De bouw van de Waterkant, de woonwijk die komt op de locatie waar het nieuwe stadion was gepland, begint in de loop van 2027. 

‘Dit plan zorgt ervoor dat Feyenoord City een prettige plek wordt van en voor alle Rotterdammers. Maar vooral bewoners van de omliggende wijken gaan van het nieuwe gebied profiteren’, aldus Zeegers. 

De Rotterdamse raad bespreekt de plannen in mei en beslist er uiteindelijk over.