De gemeente wil over acht jaar de wijk Bovenduist ontwikkelen, maar wilde vanwege de woonurgentie nu al driehonderd woningen op de locatie plaatsen. Voor maximale flexibiliteit bij de ontwikkeling van het gebied, zouden de huurwoningen dan verplaatst moeten kunnen worden.

Bij de uitwerking van de plannen bleek volgens de gemeente dat het te duur is om alle driehonderd woningen na acht jaar te verplaatsen naar een andere plek ergens in Bovenduist. Daarom gaat de gemeente er nu vanuit dat ongeveer honderd woningen blijven staan. 

Welke woningen dat precies zijn en of het andere deel wel verplaatst wordt na acht jaar, blijft volgens de gemeente onzeker totdat het ontwikkelkader voor Bovenduist klaar is. De driehonderd woningen zijn dan wel demontabel, maar volgens de gemeente van permanente kwaliteit.

Tachtig woningen zijn voor statushouders. De overige 220 woningen biedt woningbouwvereniging Alliantie aan in de sociale huur en het middensegment huur. 

Als duidelijk is welke woningen blijven staan, dan kunnen tien woningen verkocht worden. Die zitten nu niet in het plan, omdat ze mogelijk na acht jaar verplaatst worden. Dat maakt ze minder aantrekkelijk voor kopers, aldus de gemeente.

Agrarisch naar wonen

Om de ontwikkeling van de woningen mogelijk te maken, is een vergunning aangevraagd om de bestemming voor acht jaar te wijzigen van agrarisch naar wonen. Tijdelijk, want vanaf 2030 wordt Bovenduist dus ontwikkeld. Ook is aan de gemeenteraad gevraagd om extra geld vrij te maken, zodat het plan door kan gaan.

Als de vergunning wordt verleend, worden de details van het plan en de architectuur van de gebouwen verder uitgewerkt. Daarna vraagt de Alliantie toestemming om de woningen te bouwen, geeft Amersfoort aan.

De verplaatsbare woningen moeten komen aan de westkant van het Westelijk park in Vathorst. Door auto’s aan de rand te parkeren en geen verkeer van andere buurten door de nieuwe buurt te leiden is de buurt autoluw. Het is een ‘shared space’ gebied met veel ruimte voor groen, aldus de gemeente.