De iCity Tender is onderdeel van het Triangulum-project, een initiatief dat wordt gefinancierd door het Europese Horizon 2020-programma. Mkb'ers en startups worden aangespoord om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die bijdragen aan een slimmere stad. Met de iCity Tender worden businessmodellen gefinancierd die mens en omgeving verbinden.

Strijp-S

Creatieve broedplaats en voormalig Philips-bedrijventerrein Strijp-S is de plek waar de nieuwe producten en diensten worden getest. Daarnaast doet het gebied dienst als terrein om de innovaties en ideeën verder te ontwikkelen en uit te bouwen tot schaalbare oplossingen. Uiteindelijk moeten deze ook worden toegepast in andere steden.

Slimme stad

De smart city bestaat volgens de initiatiefnemers van de iCity Tender uit drie lagen: de 'cloud'-laag, de 'leefbare' laag en de 'infrastructuur'-laag. In de bovenste laag, de cloud, vinden analyse, communicatie en contentontwikkeling plaats. Daaronder vormt de leefbare laag het tastbare deel van de stad. In de infrastructuur-laag liggen infrastructurele voorzieningen, zoals wegen, rails, leidingen en glasvezelkabels. Het is de interactie tussen deze lagen onderling die een stad tot een slimme stad maakt. Door communicatie en samenwerking tussen de drie lagen ontstaat een efficiënte, duurzame en innovatieve stad.

Beeld: Edwin Hoek